N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

GOKiC Mucharz - oferta

Kapliczki Gminy Mucharz

Jezioro Mucharskie

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Wirtualny spacer wokół zbiornika Świnna Poręba

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
737
1104
5316
19583
27113
4087325

Gościniec 4 Żywiołów

W dniach od 11 do 21 kwietnia 2016 r. przez LGD „Gościniec 4 żywiołów" przeprowadzony został Konkurs na pozyskanie grantu na realizację zadań z zakresu wybranych sfer działalności pożytku publicznego.

Konkurs skierowany był do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych z terenu LGD Gościniec 4 żywiołów.

Celem konkursu było zwiększenie zaangażowania mieszkańców i organizacji pozarządowych działających na terenie LGD „Gościniec 4 żywiołów" do podejmowania inicjatyw oddolnych skierowanych do społeczności lokalnej. Proponowane przedsięwzięcia, działania powinny przyczyniać się do promocji „Gościńca 4 żywiołów", a także powinny min. przewidywać działania mające na celu aktywizację mieszkańców, wsparcie grup defaworyzowanych, promocję produktu lokalnego z terenu LGD.

W ramach naboru do biura LGD wpłynęło łącznie 28 wniosków. W dniu 22 kwietnia 2016 r. odbyła się ocena grantów złożonych w ramach konkursu grantowego LGD "Gościniec 4 żywiołów", w wyniku oceny 26 wniosków otrzymało dofinansowanie na realizację projektów.

  • z Gminy Lanckorona – 4 wnioski na łączną kwotę 2442,40 zł.,
  • z Gminy Mucharz – 4 wnioski na łączną kwotę 1613,60 zł.,
  • z Gminy Stryszów – 6 wniosków na łączną kwotę 2749,20 zł.,
  • z Gminy Kalwaria Zebrzydowska – 12 wniosków na łączna kwotę 7904,00 zł.

W sumie grantobiorcom zostanie przekazana kwota w wysokości 14 709,20 zł. Środki przeznaczone na realizację grantów w poszczególnej gminie zostały wyliczone na podstawie wpłacanej składki członkowskiej przez poszczególne gminy należące do LGD /sposób wyliczenia wysokości środków przeznaczonych na granty w danej gminie: ilość mieszkańców w danej gminie x 0,40 zł./. Granty będą realizowane na terenie LGD zgodnie z harmonogramem poszczególnych projektów, w okresie od 1 maja do 30 listopada 2016 roku.
Poniżej prezentujemy Państwu listę podmiotów/grup nieformalnych które otrzymały środki finansowe na realizację swojego pomysłu. Decyzja o przyznaniu grantu i jego wysokości jest ostateczna.

Lp.

Nazwa organizacji/grupy nieformalnej

Tytuł grantu

Wnioskowana kwota grantu

Przyznana kwota grantu

Gmina Mucharz

1

KGW Świnna Poręba

Biesiada pierogowa, konkurs na najciekawsze kluseczki

800 zł.

413,60 zł.

2

KGW „Inspiracja Kozińca”

Bukiety zielne z mojego regionu

800 zł.

400,00 zł.

3

KGW Jaszczurowa

Konkurs na „Najładniejszy ogródek w Gminie Mucharz”

800 zł.

400,00 zł.

4

KGW w Mucharzu

Benefis kulinarny z dziada pradziada

800 zł.

400,00 zł.

5

Świetlica Wiejska w Świnnej Porębie

Dzień rodziny – sport i rekreacja w gronie rodzinnym

800 zł.

brak dotacji

RAZEM:

1613,60 ZŁ.

Gmina Lanckorona

1

Rada Sołecka Sołectwa Skawinki

Dzień dziecka dla mieszkańców wsi Skawinki

800 zł.

642,40 zł.

2

Grupa nieformalna „Miłośnicy lokalnych przysmaków”

Poznajemy lokalne smaki

800 zł.

600,00 zł.

3

Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska Jednostka terytorialna: Społeczny komitet Rozwoju Szkoły Podstawowej w Jastrzębi

„Jastrzębia jakiej nie znacie”

800 zł.

600,00 zł.

4

Stowarzyszenie Terra Artis Lanckorona

Warsztaty muzyczne dla dzieci

800 zł.

600,00 zł.

RAZEM:

2442,40 zł.

Gmina Stryszów

1

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Łękawicy

Organizacja zajęć edukacyjnych dla mieszkańców Łękawicy na temat Boleriozy

800 zł.

649,20 zł.

2

Stowarzyszenie Mieszkańców i Sympatyków Wsi Leśnica

Integracja Kół Gospodyń Wiejskich

800 zł.

500,00 zł.

3

Grupa Nieformalna – Rodzice na piątkę

Wakacyjna magiczna noc – zorganizowanie wypoczynku dla dzieci

600 zł.

400,00 zł.

4

Klub Seniora „Spragnieni Jutra”

„Bitwa na głosy Seniorów z LGD Gościniec 4 żywiołów”

500 zł.

400,00 zł.

5

Miłośnicy Astronomii

Niebo nad nami – spotkania o tematyce astronomicznej

780 zł.

400,00 zł.

6

Rodzice dla dzieci

Wokół ziół i gliny

700 zł.

400,00 zł.

7

Ochotnicza straż Pożarna w Łękawicy

Łękawica – „Przy Figurce”

670 zł.

brak dotacji

RAZEM:

2749,20 Zł.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska

1

Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Barwałd Średni

Święto Pieczonego Ziemniaka

800 zł.

800,00 zł.

2

Stowarzyszenie Mieszkańców „Dolany na ludowo i sportowo”

Festyn „Święto buta”

800 zł.

800,00 zł.

3

Aktywni miłośnicy rekreacji i ekologii

Rekreacja i sport na Dzień Dziecka

800 zł.

800,00 zł.

4

Koło Gospodyń wiejskich „Swojskie Klimaty”

Dzień Dziecka i Dzień Matki

800 zł.

800,00 zł.

5

Anna Chromy, Anna Woźniak, Grażyna Stawowy

Wspomnienia po latach – jubileusz szkoły

800 zł.

800,00 zł.

6

Cech Rzemiosł Różnych

„Do Maryi wszyscy wraz, matka Boska kalwaryjska oczekuje nas” – pielgrzymka rzemiosła i przedsiębiorczości do sanktuarium w kalwarii Zebrzydowskiej połączona ze 1spotkaniem integracyjnym

800 zł.

800,00 zł.

7

Stowarzyszenie Dobroczynne Imienia Mikołaja Zebrzydowskiego

Wakacyjny dzień Nordic Walking

800 zł.

800,00 zł.

8

Bugajanie

Informator „Grodzisko Bugaj – Tajemnice archeologiczne”

800 zł.

600,00 zł.

9

Astrobaza Kalwaria

Pierwsze kroki w astrofotografii

799 zł.

504,00 zł.

10

Stowarzyszenie Niezależna Kalwaria

Książka o fundatorach i założycielach Kalwarii

800 zł.

400,00 zł.

11

Grupa Nieformalna „Historycy”

Wykonanie i zamontowanie tablicy informacyjnej na ruinach zamku Barwałd

800 zł.

400,00 zł.

12

Grupa Nieformalna „Płuca Kalwarii”

Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy Kalwaria Zebrzydowska w zakresie ograniczenia niskich emisji

800 zł.

400,00 zł.

RAZEM:

7904,00 zł.

Decyzja o wysokości grantu jest ostateczna. 

Więcej informacji:

  • Zobacz dokumenty
  • "Gościniec 4 żywiołów"
  • 34-143 Lanckorona 473
  • tel/fax 33/843 62 18

 

 

 

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Rodzina 500+

Sesja rady gminy

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami komunalnymi

Ewidencja obiektów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Zespół Administracyjny Szkół

Gminy Partnerskie

Projekty Granty

Wpis i zmiana w CEIDG są bezpłatne

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Dziennik ustaw

WKU Oświęcim

Wiadomości powiatowe

powiat live 2013

Witryna wiejska

Newsletter: