Konsultacje społeczne w sprawie unieszkodliwiania ścieków

Wójt Gminy Mucharz zwraca się do Mieszkańców z prośbą o przedstawienie Państwa stanowiska w sprawie sposobu prowadzenia przez gminę unieszkodliwiania ścieków we wsi Zagórze