Czas na zmiany - seminarium

 

W dniu 18.01.2013 r.  w Mucharzu odbyło się seminarium zorganizowane przez Firmę Eurokreator s. c. podsumowujące działania wypracowane w ramach projektu „Czas na zmiany".

W spotkaniuwzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, społeczności lokalnej, biznesu i Gmin: Mucharza, Stryszowa i Zembrzyc. Zawiązane w ramach projektu partnerstwo dąży do wykreowania gospodarczej, społecznej i kulturowej wspólnoty zbudowanej wokół powstającej największej atrakcji turystycznej tego regionu - Jeziora Mucharskiego. Spotkanie miało na celu zaprezentowanie ostatecznej wersji „Strategii planowania i zarządzania zmianą gospodarczą dla partnerstwa subregionu Małopolska Zachodnia - zbiornik Świnna Poręba", nad którą pracowała grupa robocza, składająca się z przedstawicieli w/w gmin, pod kierownictwem Pana dr Ziemowita Pochitonowa. W oparciu o współpracę trójsektorową, w tym partnerską współprace JST świadczących wysokiej jakości usługi publiczne i kierujących się zasadami zrównoważonego rozwoju Wspólnoty określiły misję partnerstwa jaką jest podniesienia jakości życia mieszkańców i stworzenia atrakcyjnego miejsca turystycznego. Zastosowanie ładu przestrzennego, dbałość o środowisko i przestrzeń publiczną, a także szerokie stosowanie Odnawialnych Źródeł Energii będą istotnym elementem rozwoju terenu wokół zbiornika Świnna Poręba.

Na spotkaniu przedstawiono również wyniki prowadzonych konsultacji społecznych dotyczących strategii, które prezentował Pan Rafał Kunaszyk – Prezes Firmy Eurokreatora s.c. Na seminarium zaproszon Pan Tadeusza Koptę – eksperta ds. transportu, który omówił studium przypadku rozwiązań komunikacyjnych na obszarze zagospodarowania turystycznego, w tym obecny układ drogowy w Gminach zlokalizowanych wokół jeziora, obecne i prognozowane natężenie ruchu  na DK 28, obsługę komunikacyjną potencjalnych ośrodków turystycznych, rozwój transportu rowerowego i pieszego wokół zbiornika. Pan Tadeusz Kopta podkreślił, że spójność terytorialna osiągnięta zostanie poprzez sprawny system komunikacyjny  i stosowanie innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu rozwojem lokalnym.

W ramach wspólnych działań została wypracowana fiszka projektowa dot. zagospodarowania ternu wokół Zbiornika Świnna Poręba, która została złożona do banku projektów po unijne dotacje na lata 2014-2020  w Urzędu Marszałkowskim w Krakowie. 

Gminy uczestniczące w Partnerstwie „Zbiornik Świnna Poręba" wraz z sąsiadującymi gminami Lanckorona i Budzów złożyły wniosek do działania 4.2 „Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu NSRO" Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w ramach konkursu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu na działania wspierające podnoszenia jakości i efektywności usług publicznych. Rezultaty tego projektu zwiększą szanse na skuteczne wdrożenie strategii.

Zobacz więcej

 

Foto Teresa Chmielarz-Bryndza