N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Jezioro Mucharskie

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Wirtualny spacer wokół zbiornika Świnna Poręba

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
241
643
2067
35039
32946
4230594

Czas na zmiany - seminarium

 

W dniu 18.01.2013 r.  w Mucharzu odbyło się seminarium zorganizowane przez Firmę Eurokreator s. c. podsumowujące działania wypracowane w ramach projektu „Czas na zmiany".

W spotkaniuwzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, społeczności lokalnej, biznesu i Gmin: Mucharza, Stryszowa i Zembrzyc. Zawiązane w ramach projektu partnerstwo dąży do wykreowania gospodarczej, społecznej i kulturowej wspólnoty zbudowanej wokół powstającej największej atrakcji turystycznej tego regionu - Jeziora Mucharskiego. Spotkanie miało na celu zaprezentowanie ostatecznej wersji „Strategii planowania i zarządzania zmianą gospodarczą dla partnerstwa subregionu Małopolska Zachodnia - zbiornik Świnna Poręba", nad którą pracowała grupa robocza, składająca się z przedstawicieli w/w gmin, pod kierownictwem Pana dr Ziemowita Pochitonowa. W oparciu o współpracę trójsektorową, w tym partnerską współprace JST świadczących wysokiej jakości usługi publiczne i kierujących się zasadami zrównoważonego rozwoju Wspólnoty określiły misję partnerstwa jaką jest podniesienia jakości życia mieszkańców i stworzenia atrakcyjnego miejsca turystycznego. Zastosowanie ładu przestrzennego, dbałość o środowisko i przestrzeń publiczną, a także szerokie stosowanie Odnawialnych Źródeł Energii będą istotnym elementem rozwoju terenu wokół zbiornika Świnna Poręba.

Na spotkaniu przedstawiono również wyniki prowadzonych konsultacji społecznych dotyczących strategii, które prezentował Pan Rafał Kunaszyk – Prezes Firmy Eurokreatora s.c. Na seminarium zaproszon Pan Tadeusza Koptę – eksperta ds. transportu, który omówił studium przypadku rozwiązań komunikacyjnych na obszarze zagospodarowania turystycznego, w tym obecny układ drogowy w Gminach zlokalizowanych wokół jeziora, obecne i prognozowane natężenie ruchu  na DK 28, obsługę komunikacyjną potencjalnych ośrodków turystycznych, rozwój transportu rowerowego i pieszego wokół zbiornika. Pan Tadeusz Kopta podkreślił, że spójność terytorialna osiągnięta zostanie poprzez sprawny system komunikacyjny  i stosowanie innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu rozwojem lokalnym.

W ramach wspólnych działań została wypracowana fiszka projektowa dot. zagospodarowania ternu wokół Zbiornika Świnna Poręba, która została złożona do banku projektów po unijne dotacje na lata 2014-2020  w Urzędu Marszałkowskim w Krakowie. 

Gminy uczestniczące w Partnerstwie „Zbiornik Świnna Poręba" wraz z sąsiadującymi gminami Lanckorona i Budzów złożyły wniosek do działania 4.2 „Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu NSRO" Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w ramach konkursu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu na działania wspierające podnoszenia jakości i efektywności usług publicznych. Rezultaty tego projektu zwiększą szanse na skuteczne wdrożenie strategii.

Zobacz więcej

 

Foto Teresa Chmielarz-Bryndza

 

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami komunalnymi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Zespół Administracyjny Szkół

Gminy Partnerskie

Projekty Granty

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Dziennik ustaw

powiat live 2013

Witryna wiejska

Newsletter: