11 listopada 2019 w Mucharzu

11 listopada 2019 w Mucharzu

W niedzielę 11 listopada 2019 r. obchodziliśmy 101. rocznicę odzyskania niepodległości. W tym dniu późnym popołudniem pod mucharskim Obeliskiem Niepodległości spotkali się mieszkańcy gminy Mucharz.

Pod Obeliskiem Niepodległości w Mucharzu

W niedzielę 11 listopada 2019 r. obchodziliśmy 101. rocznicę odzyskania niepodległości. W tym dniu pod mucharskim Obeliskiem Niepodległości spotkali się przedstawiciele władz samorządowych, delegacje gminnych szkół, OSP, ZHP, dzieci, młodzież i mieszkańcy gminy Mucharz. Rozdano okolicznościowe plakietki, widokówki i biało-czerwone chorągiewki.

W hołdzie walczącym o Niepodległość

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 16.30 apelem niepodległościowym. Uświetniły je sztandary Ochotniczych Straży Pożarnych i gminnych szkół oraz proporce harcerskich drużyn. Po odśpiewaniu hymnu Delegacje Urzędu Gminy z Panią Wójt Renatą Galarą, Sekretarzem Gminy p. Pawłem Paździorą, Przewodniczącym Rady Gminy p. Mirosławem Wójcikiem i radnymi, delegacje szkół z dyrektorami: p. Elżbietą Sikorą, p. Beatą Polak i p. Robertem Kadelą, OSP, drużyn harcerskich oraz młodzież szkolna i mieszkańcy gminy złożyli pod Obeliskiem Niepodległości wiązanki kwiatów i znicze.

W intencji Ojczyzny

O godzinie 17.00 w Kościele Parafialnym pw. św. Wojciecha odprawiona została msza święta za Ojczyznę w koncelebrze przez ks. proboszcza Krzysztofa Strzelichowskiego.

Ojcowie Niepodległej Polski

Po mszy miała miejsce prezentacja multimedialna ukazująca drogę Polaków do odzyskania niepodległości oraz prezentująca wybitne postaci Ojców Niepodległości. Na koniec zebrani odśpiewali wspólnie pieśni patriotyczne.

Harcerska służba

W godzinach przedpołudniowych harcerze z Harcerskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej wzięli udział w obchodach Święta Niepodległości w Wadowicach, zaciągając wartę pod pomnikiem 12 pułku piechoty. (D. Polan)

„Dzień 11 listopada, jako rocznica odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego Wodza Narodu w walkach o wolność Ojczyzny – jest uroczystym Świętem Niepodległości”

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1937 roku.

Zobacz także:

Święto Niepodległości w Mucharzu (foto D. Polan)