Zbiórka odpadów - zmiany w składaniu deklaracji

Informujemy o obowiązku złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi -  dla powracających zza granicy oraz innych osób.


Informacja, 21.04.2020 r.

Informujemy właścicieli nieruchomości o obowiązku złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób powracających zza granicy, bądź przebywających dłuższy okres na terenie Gminy Mucharz, np.: z powodu zmiany sposobu nauki na zdalny. Aktualnie sytuacja taka spowodowana jest zwiększoną migracją mieszkańców naszej Gminy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego.

Jeśli dane dla nieruchomości zadeklarowane pierwotnie uległy zmianie, czyli zmniejszyła się bądź zwiększyła liczba osób w gospodarstwie domowym, mieszkańcy są zobowiązani do zgłoszenia tych zmian w Urzędzie Gminy Mucharz, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Wzór deklaracji dostępny jest na stronie www.mucharz.pl w zakładce Gospodarka Odpadami Komunalnymi. Wypełnione deklaracje można składać za pośrednictwem poczty e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Mucharzu, przez wrzucenie zgłoszeń do urzędowej skrzynki podawczej znajdującej się za drzwiami wejściowymi do Urzędu Gminy w Mucharzu w godz. pracy urzędu.


Informacja, 27.10.2019 r.

Zmiana terminu składania deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy Mucharz informuje, że w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), zmieniły się terminy wnoszenia zmian do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (poprzednio 14 dni od daty nastąpienia zmiany).

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem śmierci mieszkańca. Jeżeli zmniejszenie spowodowane jest śmiercią mieszkańca przyjęcie deklaracji możliwe jest w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Zmiana nie dotyczy obowiązku złożenia pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W tym przypadku nadal pozostaje termin 14–dniowy.

Wójt Gminy Mucharz
/-/ Renata Galara

Zobacz także: