Odbiór drogi

Odbiór drogi

W dniu 27 lutego 2020 r. miał miejsce odbiór największej inwestycji drogowej realizowanej na terenie Gminy Mucharz, czyli przebudowy drogi gminnej nr 470191K w km 1+000 – 1+788 w miejscowości Mucharz.

W ramach zadania na długości 788 m od skrzyżowania Mucharz „Borowina" w kierunku do skrzyżowania k. p. Sokalskiej wykonana została nowa nawierzchnia asfaltowa, chodnik dla pieszych, odwodnienie liniowe oraz oznakowanie pionowe zgodnie z zatwierdzoną stałą organizacją ruchu.

  • Wartość robót wyniosła 1.079.078,18 zł
  • Koszty kwalifikowane wynoszą 1.052.654,67 zł
  • Dofinansowanie ogółem 736.633,00 zł
  • Budżet Gminy 316.021,67 zł

Realizacja tak wielkiej, jak na warunki budżetu Gminy Mucharz inwestycji była możliwa dzięki dofinansowaniu pozyskanemu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

 


Informacja, 13.12.2019

Mucharz droga w przebudowie - czasowe zamknięcie odcinka drogi w dniu 16.12.2019 r. w godz. 8.00-16.00. W związku z przebudową drogi od skrzyżowania Mucharz "Borowina" w kierunku do skrzyżowania koło p. Sokalskiej informuję, że w najbliższy poniedziałek tj. 16 grudnia 2019 r. w godz. 8.00-16.00 zamknięty zostanie odcinek ww. drogi wraz z wprowadzoną czasową organizacją ruchu.

Powodem zamknięcia drogi będzie wykonanie warstwy ścieralnej, której technologia zgodnie z projektem budowlanym obejmować będzie zajęcie całej szerokości jezdni.

Za utrudnienia w ruchu przepraszamy.

  • Wójt Gminy Mucharz
  • Renata Galara

 


Mucharz droga w przebudowie – czasowa zmiana organizacji ruchu

W związku z przebudową drogi od skrzyżowania Mucharz „Borowina" w kierunku do skrzyżowania koło p. Sokalskiej zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu.

Niniejsze opracowanie dotyczy oznakowania zamknięcia dla ruchu oraz objazdu drogi na czas wykonania warstwy ścieralnej, której technologia zgodnie z projektem budowlanym obejmować będzie zajęcie całej szerokości jezdni. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Zobacz także:

 


Rozpoczęcie prac, 17.10.2019

W  dniu 17.10.2019 r. dzięki pozyskanej dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych rozpoczęły się prace związane z przebudową 788 m drogi od skrzyżowania „Borowina" w kierunku do skrzyżowania k. p. Sokalskiej.

W ramach zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa oraz chodnik dla pieszych. Dofinansowanie z funduszu pokryje aż 70% wartości inwestycji, pozostała część pokryta zostanie ze środków budżetu Gminy.

Prace na przedmiotowym odcinku drogi prowadzi Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowo - Mostowe „DROG-BUD” Franciszek Fryc z siedzibą: ul. Zamkowa 3, 34-116 Spytkowice.

Termin zakończenia przedmiotu umowy przewidywany jest na dzień 30 czerwca 2020 r. W związku z trwającymi robotami na w/w odcinku drogi prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w ruchu kołowym i pieszym. Za utrudnienia w ruchu przepraszamy. (UG Mucharz)

Zobacz także:

Droga w budowie (foto R.T. Kadela)