Droga w przebudowie

Droga w przebudowie

 Mucharz droga w przebudowie - czasowe zamknięcie odcinka drogi w dniu 16.12.2019 r. w godz. 8.00-16.00.

W związku z przebudową drogi od skrzyżowania Mucharz "Borowina" w kierunku do skrzyżowania koło p. Sokalskiej informuję, że w najbliższy poniedziałek tj. 16 grudnia 2019 r. w godz. 8.00-16.00 zamknięty zostanie odcinek ww. drogi wraz z wprowadzoną czasową organizacją ruchu.

Powodem zamknięcia drogi będzie wykonanie warstwy ścieralnej, której technologia zgodnie z projektem budowlanym obejmować będzie zajęcie całej szerokości jezdni.

Za utrudnienia w ruchu przepraszamy.

  • Wójt Gminy Mucharz
  • Renata Galara

 


Mucharz droga w przebudowie – czasowa zmiana organizacji ruchu

W związku z przebudową drogi od skrzyżowania Mucharz „Borowina" w kierunku do skrzyżowania koło p. Sokalskiej zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu.

Niniejsze opracowanie dotyczy oznakowania zamknięcia dla ruchu oraz objazdu drogi na czas wykonania warstwy ścieralnej, której technologia zgodnie z projektem budowlanym obejmować będzie zajęcie całej szerokości jezdni. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Zobacz także:

 


Rozpoczęcie prac, 17.10.2019

W  dniu 17.10.2019 r. dzięki pozyskanej dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych rozpoczęły się prace związane z przebudową 788 m drogi od skrzyżowania „Borowina" w kierunku do skrzyżowania k. p. Sokalskiej.

W ramach zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa oraz chodnik dla pieszych. Dofinansowanie z funduszu pokryje aż 70% wartości inwestycji, pozostała część pokryta zostanie ze środków budżetu Gminy.

Prace na przedmiotowym odcinku drogi prowadzi Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowo - Mostowe „DROG-BUD” Franciszek Fryc z siedzibą: ul. Zamkowa 3, 34-116 Spytkowice.

Termin zakończenia przedmiotu umowy przewidywany jest na dzień 30 czerwca 2020 r. W związku z trwającymi robotami na w/w odcinku drogi prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w ruchu kołowym i pieszym. Za utrudnienia w ruchu przepraszamy. (UG Mucharz)

Zobacz także:

Droga w budowie (foto R.T. Kadela)