Milion na drogę

Milion na drogę

Wójt Gminy Mucharz Renata Galara w dniu 24.09.2019 r. otrzymała z rąk Wicewojewody Małopolskiego Zbigniewa Starca promesę w wysokości 1 051 863 zł na przebudowę drogi gminnej w Mucharzu.

Milion na drogę

Wójt Gminy Mucharz Renata Galara w dniu 24 września 2019 r. otrzymała z rąk Wicewojewody Małopolskiego Zbigniewa Starca promesę w wysokości 1 051 863 zł na przebudowę drogi gminnej nr 470191 k położonej w Mucharzu. Dzięki dofinansowaniu pochodzącemu z Funduszu Dróg Samorządowych kompleksowo zmodernizowane zostanie 788 m drogi od skrzyżowania „Borowina" w kierunku do skrzyżowania k. P. Sokalskiej. W ramach zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia, kanalizacja opadowa, i co ucieszy pieszych wybudowany zostanie nowy chodnik.

Planowany koszt inwestycji to ok. 1 550 tys. zł. Dofinansowanie z funduszu pokryje aż 70% wartości inwestycji, pozostała część ok. pół miliona złotych pokryta zostanie z budżetu gminy.

Roboty ruszą jeszcze w tym roku i potrwają do 30 czerwca 2020 r. Przypomnijmy, że przyznana dotacja to efekt bardzo wysoko ocenionego wniosku, z którym Urząd Gminy w Mucharzu wystąpił w kwietniu tego roku do Funduszu Dróg Samorządowych.

Milion na drogę (foto UG Mucharz)