Kolejna droga po remoncie

Kolejna droga po remoncie

Dzięki pozyskanej dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego na modernizację dróg dojazdowych do pól wyremontowano drogę koło P. Bargla w Świnnej Porębie.

Kolejna droga po remoncie

Dzięki pozyskanej dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego na modernizację dróg dojazdowych do pól wyremontowano drogę koło P. Bargla w Świnnej Porębie. Obioru robót dokonano 12 września 2019 r. Całkowita wartość robót wyniosła 149 199 zł, z czego 67 tys. sfinansowano z budżetu województwa, 81 tys. zł pokryto ze środków własnych Gminy.

Kolejna droga po remoncie (foto UG Mucharz)