Mucharz wysoko w rankingu

Mucharz wysoko w rankingu

Główny Urząd Statystyczny opracował ranking dla 2478 gmin w Polsce, przedstawiający wykorzystanie środków unijnych z trwającej perspektywy unijnej 2014-2020.

Mucharz wysoko w pozyskiwaniu środków unijnych

Główny Urząd Statystyczny (źródło: pap.pl) opracował ranking dla 2478 gmin w Polsce, przedstawiający wykorzystanie środków unijnych z trwającej perspektywy unijnej 2014-2020. Dane przedstawiono w bardzo obiektywny sposób, bo w odniesieniu do liczby mieszkańców (wartość zakontraktowanych środków unijnych na 1 mieszkańca każdej gminy). Globalnie pokazano, że wartość całkowita prowadzonych w Polsce inwestycji unijnych (łącznie z wkładem krajowym i wkładem własnym beneficjentów) z polityki spójności wynosiła ok. 10 tys. zł na mieszkańca.

Gmina Mucharz w tym rankingu w porównaniu z innymi samorządami z terenu Powiatu Wadowickiego, wypada dobrze. Wartość pozyskanych środków unijnych na jednego mieszkańca wynosi 3 056 zł. W Powiecie Wadowickim lepszy wyniki osiągnęły jedynie duże gminy miejskie: Wadowice 4.350 zł; Andrychów 3.897 zł, Kalwaria Zebrzydowa 4.146 zł.

Dla porównania wyniki w pozostałych gminach w Powicie Wadowickim wyglądają następująco: Stryszów 2.297 zł, Tomice 316 zł, Wieprz 1076 zł, Brzeźnica 1.521 zł /1716 zł1; Spytkowice 3271 zł / 2773 zł (1). Podane liczby uwzględniają całkowite koszty projektów.

W zestawieniu GUS nie wzięto pod uwagę Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ze środków którego Gmina Mucharz również uzyskuje dofinansowanie realizowanych inwestycji. (R. Cyganek)

(1) W zestawieniu występują dwie Gminy o jednej nazwie, bez podania miejsca położenia.