WDK Koziniec przebudowany

WDK Koziniec przebudowany

Zakończono realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską polegającego na przebudowie i dociepleniu Wiejskiego Domu Kultury w Kozińcu.

Wójt Gminy Mucharz informuje, że w okresie od 18.12.2018 r. do 4.07.2019 r. zrealizowano projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn; „Przebudowa i docieplenie budynku Wiejskiego Domu Kultury w Kozińcu Etap II – roboty ogólnobudowlane" dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020, na podstawie zawartej umowy pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego nr:00016-65170-UM0600079/18.

  • Wartość projektu: 495.706,76 zł
  • Wartość dofinansowania: 266.091,00 zł

WDK Koziniec przebudowany (foto UG Mucharz)