Ogłoszenie Urzędu Gminy - nowe wzory i deklaracje podatkowe

Ogłoszenie Urzędu Gminy

Nowe wzory, druki i deklaracje dotyczące podatków obowiązujących od 1 lipca 2019 r.

Zgodnie z rozporządzeniami Ministra Finansów:

  • z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny /Dz.U z 2019, poz. 1105/,
  • z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości / Dz.U. z 2019, poz. 1104/
  • z dnia 3 czerwca 2019r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny

z dniem 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe druki informacji i deklaracji podatkowych.

Osoby prawne:

Osoby fizyczne:

W/w informacje i deklaracje można złożyć również w formie elektronicznej za pomocą platformy podatki.gov.pl w zakładce podatki i oplaty lokalne formularze

potwierdzając swoją tożsamość za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Zobacz także: