Betlejemskie Światło 2018 w Gminie Mucharz

Betlejemskie Światło 2018 w Gminie Mucharzu

Za pośrednictwem harcerzy Betlejemskie Światło Pokoju ponownie zapłonęło na wigilijnych stołach w domach mieszkańców Gminy Mucharz, a także sąsiednich parafii.

Uroczystość przekazania BŚP w Mucharzu
Harcerze i instruktorzy ZHP środowiska mucharskiego przekazali mieszkańcom parafii Mucharz Betlejemskie Światło Pokoju. Uroczystość odbyła się podczas mszy świętej odprawionej przez ks. proboszcza Krzysztofa Strzelichowskiego 23 grudnia 2018 r. o godz. 9.30 w kościele parafialnym w Mucharzu. Tegorocznej akcji przyświeca hasło: „Światło, które łączy". Harcerze podjęli wyzwanie zaniesienia Betlejemskiego Światła do wszystkich, którzy pragną przeżyć bożonarodzeniową radość.

Każdy z uczestników mszy świętej otrzymał lampion z zapalonym Światełkiem, a także mały upominek w postaci świątecznego ciasteczka. Harcerze złożyli parafianom serdeczne życzenia zdrowia, radości, pogody ducha oraz Bożego błogosławieństwa.

BŚP w Jaszczurowej, Świnnej Porębie, Śleszowicach, Tarnawie Dolnej i AK

Światełko dotarło również do kaplicy w Jaszczurowej oraz kościołów w Świnnej Porębie, Śleszowicach i Tarnawie Dolnej. Harcerze odwiedzili także ze Światłem Pokoju kombatantów i członków Światowego Związku Żołnierzy AK Koło Wadowice. W piątek 21 grudnia harcerze przekazali Światło Przewodniczącemu Rady Gminy oraz uczestnikom gminnego spotkania opłatkowego – pracownikom Urzędu Gminy, radnym, przedstawicielom instytucji, organizacji i kół działających na terenie gminy.

Betlejemskie Światło Pokoju (foto KF "Okno")

Opłatek środowiska harcerskiego ZHP gminy Mucharz

15 grudnia 2018 r. harcerze i instruktorzy środowiska mucharskiego wzięli udział w uroczystej wigilii, która odbyła się podczas dwudniowego harcerskiego biwaku wigilijnego w Szkole Podstawowej w Jaszczurowej. Obecni byli przedstawicieli wszystkich pionów harcerskich: 7 Drużyna Harcerska „Omega" z Jaszczurowej, 125 Drużyna Harcerska „Zośka" z Mucharza, 130 Drużyna Starszoharcerska „Stu trzydziestu z Mucharza" im. Księcia Józefa Poniatowskiego i 4 Drużyna Wędrownicza „Cztery Żywioły", skupiające młodzież z całej gminy.

Harcerzy swoją obecnością zaszczycili: proboszcz parafii Mucharz Krzysztof Strzelichowski, pan Jarzy Wójs, druhna Justyna Potoczny, pan Stanisław Mika, druh Michał Wata, druh Tomasz Łopata, druh Marcin Sikora, druhna Elżbieta Jurecka, państwo Marzena Jastrzębska i Ignacy Kowalski. Okolicznościowe pismo do harcerzy skierowała również Wójt Gminy Mucharz pani Renata Galara. (D. Polan)

Opłatek środowiska harcerskiego (foto KF "Okno")