Bieg Pocztyliona 2018 w Mucharzu

Bieg Pocztyliona 2018 w Mucharzu

9 września 2018 r. gmina Mucharz gościła biegaczy z III Biegu Pocztyliona zorganizowanego przez Polonijny Klub Aktywności Sportowych PAKA-s z Wiednia.

Przy Obelisku Niepodległości w Mucharzu

Z tej okazji przy Obelisku Niepodległości w Mucharzu został zasadzony dąb. W uroczystości wzięli udział uczestnicy biegu oraz Wójt Gminy Wacław Wądolny, Sekretarz gminy Jerzy Wójs, przewodniczaca Rady Gminy Anna Fila oraz proboszcz ks. Krzysztof Strzelichowski.

Start III biegu nastąpił w Gdańsku 1 września 2018

Termin przeprowadzenia wydarzenia wiąże się z setną rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości, 460 rocznicą utworzenia Poczty Królewskiej, 79 rocznicą obrony Poczty Polskiej w Gdańsku, 335 rocznicą Odsieczy Wiedeńskiej oraz otwarciem pomnika króla Jana III Sobieskiego na górze Kahlenberg w Wiedniu.

Celem tegorocznego biegu jest przybliżenie informacji historycznych o Polsce i Polakach zamieszkujących na terenach Podlasia i pogranicza polsko - litewsko – białoruskiego, popularyzacja wiedzy o systemie zorganizowanej łączności pocztowej w latach 1386 - 1611 na Szlaku Jagiellońskim oraz podtrzymanie więzi kulturowej z Polakami za wschodnią granicą.

Bieg Pocztyliona 2018 w Mucharzu (foto R.Kadela)