Konkurs na najpiękniejszy ogródek

Konkurs na najpiękniejszy ogródek

Rozstrzygnięcie konkursu na „Najpiękniejszy ogródek przydomowy w gminie Mucharz". Zobacz...

Zakończył się konkurs organizowany w ramach zadania pn. „Działania na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej – przeprowadzenie akcji edukacyjnej dla mieszkańców", do projektu „Obniżenie poziomu niskiej emisji w gminie Mucharz, poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (paliwa stałe)", realizowanego przez gminę Mucharz w latach 2017-2018 w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza; Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – RPO WM 2014-2020.

Do konkursu zgłoszono 6 ogródków.

Oceny prac konkursowych dokonała Komisja Konkursowa w skład której weszli:

  • Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu
  • Inspektor Referatu Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Mucharzu
  • Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy w Mucharzu

W ocenie prac konkursowych Jury brało pod uwagę następujące kryteria:

  • estetyka
  • bioróżnorodność ogrodu
  • oryginalność koncepcji

Po dokonanej ocenie przyznano:

  • 1 miejsce – Bożena Baczyńska
  • 2 miejsce – Zofia Nowak Radwan
  • 3 miejsce – Łucja Stanaszek

Gratulujemy zwycięzcom!

 


Zaproszenie do konkursu

Zapraszamy pełnoletnich mieszkańców gminy Mucharz do wzięcia udziału w konkursie na najpiękniejszy ogródek - pobierz formularz zgłoszeniowy do konkursu

Bioróżnorodność ma ogromne znaczenie dla utrzymania równowagi w przyrodzie. Planując wiosenne prace w przydomowym ogródku, postaraj się o posadzenie różnorodnych gatunków kwiatów (zadbaj o lubiane przez pszczoły wrzosy czy lawendę), ziół i krzewów. Może znajdziesz miejsce na niewielkie oczko wodne czy domek dla owadów?

Warunkiem udziału w konkursie jest zapoznanie z regulaminem oraz złożenie formularza zgłoszeniowego wraz ze zdjęciami ogródka (1 do 5 zdjęć). Formularze dostępne są w Urzędzie Gminy w Mucharzu lub na stronie internetowej www.mucharz.pl

Na zgłoszenia czekamy do 15 czerwca 2018 roku

Więcej informacji:

Konkurs organizowany jest w ramach zadania pn. „Działania na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej – przeprowadzenie akcji edukacyjnej dla mieszkańców", do projektu „Obniżenie poziomu niskiej emisji w gminie Mucharz, poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (paliwa stałe)", realizowanego przez gminę Mucharz w latach 2017–2018 w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza; Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – RPO WM 2014–2020.