GZWiK - ogłoszenie

Dopłaty do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz decyzja zatwierdzająca taryfy na wodę i ścieki - zobacz załączniki


Prośba do mieszkańców Gminy Mucharz

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Mucharzu zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Mucharz, aby dla naszego wspólnego dobra właściwie korzystać z kanalizacji i nie traktować jej jako kosza na śmieci.

Uwaga!
Szczególny problem stanowią nawilżane chusteczki. Nie wolno ich wrzucać do toalet. Jest to zaznaczone na ich opakowaniu. Zrobione są z tkaniny, która nie rozpuszcza się w wodzie. Chusteczki zatykają rury, a jeśli dotrą do oczyszczalni ścieków, uszkadzają drogie urządzenia czyszczące. Po drodze powodują też awarie pomp w przepompowniach ścieków.

Zobacz także: