N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Jezioro Mucharskie

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Wirtualny spacer wokół zbiornika Świnna Poręba

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
607
522
1129
34101
32946
4229656

Klucz do sukcesu

Klucz do sukcesu

W Gimnazjum im. Janiny B. Górkiewiczowej oraz Szkole Podstawowej w Świnnej Porębie trwa realizacja projektu „Kompetencje kluczowe – kluczem do sukcesu".

Zajęcia pozalekcyjne
W ramach zajęć uczniowie Gimnazjum w Jaszczurowej nabywają kompetencje przyrodnicze, matematyczne oraz informatyczne na zajęciach pozalekcyjnych z wykorzystaniem technologii ICT tj:

 • przeprowadzają zajęcia „Fizyka – Zrozumieć świat",
 • zajęcia doświadczalne z biologii,
 • blok zajęć „Chemia bez tajemnic"
 • zajęcia matematyczno-geograficzne z wykorzystaniem technik komputerowych,
 • matematyczne zajęcia pn. „Zaprzyjaźnić się z matematyką",
 • zajęcia z programowania z wykorzystaniem zestawów LEGO MINDSTORMS i Scratch.

Uczniowie w Świnnej Porębie na zajęciach pozalekcyjnych nabywają również kompetencje w zakresie matematyki, przyrody oraz informatyki tj:

 • zajęcia wyrównawcze z matematyki,
 • kółko matematyczne dla klas I-III „Mały kangurek",
 • kółko matematyczne dla klas IV-VI „Klub tęgich głów",
 • kółko szachowe,
 • kółko przyrodnicze dla klas I-III „Klub młodych odkrywców",
 • kółko przyrodnicze dla klas IV-VI „Klub młodych odkrywców",
 • zajęcia z programowania z wykorzystaniem zestawów LEGO MINDSTORMS i Scratch.

Na zajęciach uczniowie pracują metodą eksperymentu, wykorzystują materiały edukacyjne z platform: Akademia Uczniowska, Scholaris, Eduscience. Doskonalą umiejętności ICT związane przede wszystkim z wyszukiwaniem materiałów oraz rozwiązywaniem testów online. Wykorzystują pomoce dydaktyczne otrzymane w ramach projektu. Dodać należy, iż jednym z ważnych kryteriów rekrutacji do projektu była zasada równości szans kobiet i mężczyzn w dostępie do wiedzy.
Janina Kunowska, koordynator projektu

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Nauczyciele uczący przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, edukacji wczesnoszkolnej oraz informatyki biorą udział w licznych szkoleniach. Część z nich uczestniczy w kursach zewnętrznych, pozostała bierze udział w doskonaleniu zawodowym realizowanym na terenie placówek w gminie Mucharz.

Cele projektu
Celem projektu jest podniesienie jakości pracy dla 250 uczniów w Gimnazjum w Jaszczurowej oraz Szkole Podstawowej w Świnnej Porębie w zakresie kształtowania wśród uczniów podstawowych kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji informatycznych).

Gmina Mucharz w ramach konkursu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.1.3. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne uzyskała wsparcie projektu w wysokości 874.726, 75 zł.

Klucz do sukcesu (foto M.Jamróz, E. Sikora)

 

 

 

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami komunalnymi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Zespół Administracyjny Szkół

Gminy Partnerskie

Projekty Granty

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Dziennik ustaw

powiat live 2013

Witryna wiejska

Newsletter: