Przekazanie sprzętu strażakom

Przekazanie sprzętu strażakom

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Mucharz wzbogaciły się o nowy sprzęt ratowniczy.

W piątek 29 grudnia 2017 roku w Urzędzie Gminy w Mucharzu nastąpiło przekazanie nowego sprzętu ratowniczego Ochotniczym Strażom Pożarnym. Wójt gminy p. Wacław Wądolny w obecności kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rozwoju Gospodarczego i Obrony Cywilnej p. Jerzego Wójsa przekazał jednostkom z Kozińca, Jaszczurowej i Skawiec zestawy z kompletem szyn Kramera i deską ortopedyczną o wartości 6819,99 zł każdy oraz jednostce z Mucharza komplet szyn Kramera, deskę ortopedyczną i defibrylator Aed Laifline wartości 12111 ,98 zł.

W/w sprzęt został nabyty w ramach realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w ramach programu I Priorytetu IIIB „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem". (RK)

Strażakom gminy Mucharz, Waszym rodzinom życzę wszystkiego najlepszego, przede wszystkim dużo zdrowia, dużo cierpliwości i wytrwałości oraz jak najmniej bojowych wyjazdów. Abyście się częściej zajmowali zajęciami szkoleniowymi z wykorzystaniem tego nowego sprzętu.
Wacław Wądolny, Wójt Gminy Mucharz

Przekazanie sprzętu strażakom (foto R. Kadela)