Centrum rekreacyjne w Jaszczurowej

Centrum rekreacyjne w Jaszczurowej

Gmina Mucharz  ze swoim projektem  pn. „Centrum Rekreacji i Wypoczynku Jaszczurówka” znalazła się na liście wybranych do dofinasowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Tą decyzją rozpoczynamy nowy rozdział.

Centrum Rekreacji i Wypoczynku Jaszczurówka

Gmina Mucharz  ze swoim projektem  pn. „Centrum Rekreacji i Wypoczynku Jaszczurówka” znalazła się na liście wybranych do dofinansowania w ramach Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.3. Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Uchwałą  Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 05 grudnia 2017 r.  na realizację tej inwestycji przyznane zostało gminie Mucharz dofinasowanie w wysokości:  5 386 176,26 zł.

Wykaz wszystkich projektów, które otrzymały wsparcie znajduje się pod poniższym likiem:

Tą decyzją, po kilkuletniej pracy nad koncepcją i Planem Rozwoju Zbiornika Wodnego Świnna Poręba – Jezioro Mucharskie na lat 2016-2023 rozpoczynamy nowy rozdział – realizacji inwestycji w zakresie rozwoju rekreacji i turystyki w Krainie Jeziora Mucharskiego. Łącznie  w gminach tworzących tą krainę: Mucharz, Stryszów i Zembrzyce w ramach projektów, które znalazły się na liście z przyznanym dofinansowaniem zostanie zainwestowanych 35 886 562 zł, z czego  w gminie Mucharz 16 513 928 zł.

Zobacz także:

Centrum rekreacyjne w Jaszczurowej (foto UG Mucharz)