Drzewka w Świnnej Porębie

Drzewka w Świnnej Porębie

W poniedziałek, 16 października przy Domu Kultury w Świnnej Porębie silna grupa reprezentująca Radnych, KGW, Radę Sołecką, Pracowników GOKiC oraz mieszkańców Świnnej Poręby pod kierownictwem Sołtysa wsi Pani Krystyny Siwek przystąpiła do akcji nasadzania drzewek i krzewów ozdobnych.

Drzewka w Świnnej Porębie

W sumie 80 szt. drzewek będzie zdobić obejście lokalnego domu kultury. Ze środków rady sołeckiej został zagospodarowany teren wokół, a Urząd Gminy w Mucharzu zakupił drzewka.

To ważne, że w różnych dziedzinach naszej gminnej społeczności widoczne jest zaangażowanie mieszkańców w działania prospołeczne. Dbanie we właściwych proporcjach o rozwój infrastruktury i działania społeczne jest kluczem do poprawy jakości życia na wsi. Tam, gdzie mieszkańcy są aktywni żyje się lepiej, bo inicjatywy społeczne i realizowane kreacje stają się elementem napędowym rozwoju danej społeczności lokalnej. (T.Chmielarz-Bryndza)

Dom Kultury w Świnnej Porębie (foto T.Chmielarz-Bryndza)