Święto Niepodległości w Mucharzu

W niedzielę 11 listopada 2012 r. Polska świętowała 94. rocznicę odzyskania niepodległości. W tym dniu pod mucharskim Obeliskiem Niepodległości spotkali się licznie przedstawiciele władz samorządowych, delegacje gminnych szkół, OSP, dzieci, młodzież, mieszkańcy Gminy Mucharz, a wśród nich twórcy i budowniczowie Obelisku.

Mucharskie uroczystości rozpoczęły się o godzinie 16.30 uroczystym apelem niepodległościowym. Na warcie stanęła Harcerska Grupa Rekonstrukcji Historycznej oraz poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Mucharz, Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP i gminnych szkół. W montażu słowno – muzycznym harcerze oddali hołd tym wszystkim, którzy swe życie złożyli na ołtarzu Ojczyzny.

Ważnym momentem było złożenie przyrzeczenie harcerskiego przez druhny: Elżbietę Mnich,  Aleksandrę Kawę,  Karolinę Szczygieł, Patrycję Rusin i Karolinę Zielińską (130 DSTH). Po przyrzeczeniu delegacje Urzędu Gminy, delegacje Szkół, Drużyn Harcerskich i młodzieży złożyły pod Obeliskiem Niepodległości wiązanki kwiatów i znicze. Wójt Gminy Wacław Wądolny wraz z p. Janiną Kunowską wręczyli legitymację członkowską Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (Koło Wadowice) druhnie phm. Dorocie Polan.

Po apelu o godz. 17.00 odbyła się koncelebrowana przez wszystkich księży naszej parafii Msza Święta za Ojczyznę, odprawiona w kościele w Mucharzu. Po mszy wysłuchano koncertu w wykonaniu laureatów II Gminnego Konkursu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej. Na koniec wspólnie z „Jaszczurowiankami" wszyscy zebrani wyśpiewali „O mój rozmarynie". Dzień wcześniej - w sobotę 10 listopada, młodzież gimnazjalna i harcerze spotkali się na mucharskim cmentarzu, aby zawiązać biało-czerwone kokardy na grobach żołnierzy I i II wojny światowej, grobie nieznanego żołnierza oraz na grobach nauczycieli.