Morawski Kras

Morawski Kras

5 Sierpnia przez Dom Kultury w Kozińcu została zorganizowana wycieczka w Morawski Kras w Republice Czeskiej. Udział w wycieczce wzięło 42 + przewodnik.

Program wycieczki był następujący:

  • Ołomuniec spacer ze zwiedzaniem Kościoła Św Maurycego, Górny Rynek, Kościół Św Michała
  • Obiad
  • Przejazd do Morawskiego Krasu
  • Dojazd ciuchcią do jaskini
  • Zwiedzanie Jaskini Punkiewnej
  • Oraz Przepaści Macochy wycieczka wśród skalnych form krasowych
  • Spływ łodziami
  • Wyjazd kolejką

Wycieczkę zaliczmy do bardzo udanych.

Morawski Kras (foto, tekst M. Radwan)