Wizyta studyjna Walończyków

Wizyta studyjna Walończyków

Małopolska Organizacja Turystyczna wraz z Urzędem Promocji Turystyki „Belgia-Walonia" realizują projekt wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w kontekście turystyki i zarządzania sztucznymi jeziorami w Polsce i Walonii.

W dniu 21.06.2017 r. z wizytą studyjną byli również w Gminie Mucharz, by zasugerować i podpowiedzieć pewne rozwiązania, które sprawdzają się w Walonii w zakresie zagospodarowania turystycznego wokół jeziora.

Kilka sugestii dotyczyło:

  • Umożliwienia obserwacji postępu prac inwestycyjnych i piętrzenia wody w jeziorze online
  • Przygotowania oferty turystycznej ze zwiedzaniem zapory (wewnątrz korony) elektrowni wodnej i ośrodka zarybieniowego
  • Stworzenia ścieżek rowerowych i sieci wypożyczali rowerów elektrycznych (w związku z terenem podgórskim)

Były to spostrzeżenia delegacji w trakcie wizyty, na szybko. Więcej informacji będzie w okresie późniejszym, po wspólnym spotkaniu i pokazaniu rozwiązań z Walonii.

Wizyta studyjna Walończyków (foto UG Mucharz)