Festiwal w słowackiej Ochodnicy 2017

Festiwal w słowackiej Ochodnicy 2017

W dniach 1-2 lipca 2017 roku w słowackiej Ochodnicy w ramach projektu „Ochodnica i Mucharz – partnerstwo w sprawie ochrony naszego dziedzictwa" odbył się festiwal folkloru.


Na zaproszenie władz słowackiej gminy w festiwalu wzięli udział przedstawiciele Gminy Mucharz.

„Folklórny festival a podujatie heligonkárov" sa uskutoční v rámci mikroprojektu s názvom: „Ochodnica a Mucharz – partnerstvo na ochranu nášho dedičstva" v dňoch 1.-2.7.2017 v Amfiteátri Ochodnica

„Festiwal Folkloru i występy akordeonistów" odbędą się w ramach mikroprojektu pod tytułem „Ochodnica i Mucharz – partnerstwo w sprawie ochrony naszego dziedzictwa" w dniach 01.-02.07.2017 w Amfiteatrze Ochodnica

Projektoví partneri / Partnerzy projektu: Obec Ochodnica, Gmina Mucharz

Festiwal folkloru w Ochodnicy (foto UG Mucharz)