Postaw na słońce

Postaw na słońce

Gimnazjaliści z klas pierwszych Gimnazjum im. Janiny Barbary Górkiewiczowej z Mucharza realizują projekt "Postaw na słońce". Uczniowie szukają korzyści środowiskowych i ekonomicznych, jakie daje wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.

Głównym celem projektu jest upowszechnienie wśród młodego pokolenia wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych, jakie daje wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, a w szczególności ogniw fotowoltaicznych. Ważnym celem jest również przedstawienie praktycznych możliwości zastosowania ogniw fotowoltaicznych w funkcjonowaniu domów jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz budynków urzędowych oraz upowszechnienie tej wiedzy wśród społeczności lokalnych. (E. Sikora)

  • Julia Mosór
  • Alicja Płonka
  • Paulina Kudzia
  • Damian Wiercimak
  • Kacper Filek
  • Krzysztof Garbaty
  • Szymon Płotek
  • Mateusz Kopeć
  • Mateusz Zając
  • Opiekun: Elżbieta Sikora

Projekt Postaw na słońce (foto R.Kadela)