Harcerze z gminy podczas święta hufca

Harcerze z gminy podczas święta hufca

Harcerze drużyn środowiska mucharskiego uczestniczyli w jubileuszowym, XX Zlocie Drużyn Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP. Zlot odbywał się w dniach 26 – 28 maja 2017 r. w Wadowicach.


XX Jubileuszowy Zlot Drużyn Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP
Harcerze drużyn środowiska mucharskiego uczestniczyli w jubileuszowym, XX Zlocie Drużyn Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP. Zlot odbywał się w dniach 26 – 28 maja 2017 r. w Wadowicach. Uczestniczyło w nim 450 zuchów i harcerzy.

Idea Zlotu
Program jubileuszowego Zlotu nawiązywał do propozycji programowych Związku Harcerstwa Polskiego: „Światozmieniacze. Cel: dobro" i „Każdy inny, wszyscy równi". Mottem harcerzy w czasie ich święta stały się słowa twórcy skautingu Roberta Baden - Powella: „Starajcie się zostawić ten świat choć trochę lepszym, niż go zastaliście".

Działo się!
Zlot był okazją do zaprezentowania przez drużyny swojego dorobku, pochwalenia się całoroczną działalnością, realizowanymi zadaniami i odniesionymi sukcesami. Podczas trzech zlotowych dni uczestnicy imprezy brali udział w warsztatach: muzycznych, tanecznych, zręcznościowych, plastycznych, kulinarnych, łącznościowych czy jeździeckich. Uczestniczyli w grach terenowych wykorzystujących wiedzę z zakresu terenoznawstwa i pierwszej pomocy oraz grze miejskiej o wybitnych postaciach związanych z Wadowicami. W sobotę na wadowickim rynku odbył się uroczysty apel, po nim występ laureatów Festiwalu Piosenki Harcerskiej oraz koncert zespołu „Siudma Góra".

Wyróżnienia dla drużyn z Mucharza
W Zlocie uczestniczyło ponad trzydzieści jednostek harcerskich. Spośród nich wyróżniono najlepsze drużyny. Znalazły się wśród nich 130 Drużyna Starszoharcerska „Stu trzydziestu z Mucharza" im. Ks. Józefa Poniatowskiego (drużynowy hm. Robert Kadela), 7 Drużyna Harcerska „Omega" z Jaszczurowej (drużynowa pion. Natalia Targosz), 125 Drużyna Harcerska „Zośka" z Mucharza (drużynowa sam. Monika Polan) i 4 Drużyna Wędrownicza „Cztery Żywioły" (drużynowy ćwik Filip Jastrzębski). Gratulujemy sukcesu, aktywności i zaangażowania w harcerską działalność!

Czuwaj! phm. Dorota Polan

Harcerze z gminy podczas święta hufca (foto R.Kadela, M.D.Polan)