Z wizytą w Pojanie Mikuli

Z wizytą w Pojanie Mikuli

W pierwszych dniach maja delegacja z Gminy Mucharz na zaproszenie Wójta z zaprzyjaźnionej gminy Manastirea Humorului (Bukowina) udała się z wizytą do rumuńskich przyjaciół, by wsiąść udział w uroczystościach zorganizowanych przez Związek Polonii w Rumunii.


Z wizytą w Pojanie Mikuli

W pierwszych dniach maja delegacja z Gminy Mucharz na zaproszenie Wójta z zaprzyjaźnionej gminy Manastirea Humorului (Hrabstwo Suczawa region Bukowina) udała się z wizytą do rumuńskich przyjaciół, by wsiąść również udział w uroczystościach zorganizowanych przez Związek Polonii w Rumunii, tj. w święto Dnia Polonii i Polaków za Granicą i Dnia Flagi RP (2 maja) oraz Konstytucji 3 Maja.

Obchody rozpoczęto Mszą Świętą w Kościele pod wezwaniem Św. Jana Pawła II w Pojanie Mikuli*, po której nastąpiło uroczyste odsłonięcie pomnika w setną rocznicę objawień fatimskich. Dalsza część programu odbywała się już w Domu Polskim. Wszystkie informacje były czytane i podawane zarówno w języku rumuńskim jak i w polskim. W uroczystościach uczestniczyli Posłowie okręgu Suczawa, władze kościelne, Polacy mieszkający w regionie Bukowiny i przedstawiciele Polonii oraz delegacje z Gminy Manastirea Humorului i Mucharza.

Po części artystyczno-patriotycznej przygotowanej przez polonijne zespoły regionalne z Nowego Sołońca i Pojany Mikuli, wszyscy zaproszeni goście udali się na poczęstunek – pieczonego barana. Później były już tylko wspólne śpiewy i wzruszające rozmowy.

* Pojana Mikuli (rum. Poiana Micului) – wieś w gminie Mănăstirea Humorului, w połowie zamieszkała przez Górali czadeckich- potomków kolonistów ze Śląska i Małopolski osiadłych na Ziemi Czadeckiej, którzy w wyniku przeludnienia zajmowanych terenów i sprzyjającej kolonizacyjnej polityce austro-węgierskiej na przełomie XVIII i XIX w. wyruszyli za „chlebem" na Bukowinę i osiedlili się w okolicach Czerniowiec. Wieś Pojanę założyło 40 polskich rodzin wraz z Niemcami sudeckimi w 1842 r. W 1940 r. Niemcy opuścili Pojanę, a na ich miejsce osiedlili się Rumuni. Dziś „dolną" część wsi zamieszkuje ok.110 polskich rodzin, a w „górnej" części mieszkają ich rumuńscy sąsiedzi. Działa tu zespół folklorystyczny „Mała Pojana". Nauczanie języka polskiego odbywa się w miejscowej Szkole Podstawowej im. Krystyny Bochenek, (wicemarszałek senatu VII kadencji, dziennikarki radiowej i publicystki, która zginęła w katastrofie pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r.) wybudowanej przez rząd polski w 2009 r. Szkoła posiada 12 klas, (z czego dwie zajmują oddziały przedszkolne). Szkoła została w całości wyposażona dzięki polskim funduszom. W Pojanie Mikului działa Związek Polaków, który w zakupionym Domu Polskim przeprowadził gruntowny remont i przyjmuje od niedawna turystów. Jest tu również Kościół katolicki pod wezwaniem Św. Jana Pawła II, w którym nabożeństwa odbywają się również w języku polskim.

Z wizytą w Pojanie Mikuli (foto UG Mucharz)