Gminy SGB w Mucharzu

Gminy SGB w Mucharzu

W dniu 30 marca 2017 r. na świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu odbyło się XXXV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich.

Przybyło 16 delegatów SGB, a obradom przewodniczył Pan Wacław Wądolny – Wójt Gminy Mucharz. Głównym tematem obrad było podsumowanie pracy Stowarzyszenia za 2016 r. Delegaci ustalili również roczną składkę członkowską od mieszkańca gminy należącej do Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich.

Na zebraniu omówiono także przebieg konkursu wiedzy ogólnej – LEONARDO, który odbył się 21 marca 2017 r. w Makowie Podhalańskim. Gminę Mucharz reprezentowali Monika Błachut i Szymon Grzyb. Organizację konkursu oceniono bardzo pozytywnie. Delegaci podjęli decyzję, aby w przyszłym roku do konkursu włączyć również klasy szkół podstawowych.

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich tworzy obecnie 14 gmin - w tym Gmina Mucharz. Jednym z ważniejszych zadań podejmowanych przez SGB są działania na rzecz zachowania rodzimej kultury i folkloru oraz kultywowania wielowiekowych tradycji. Stowarzyszenie wspiera różne lokalne inicjatywy temu służące, organizuje także konkursy (m.in. Konkurs Wiedzy Ogólnej "Leonardo") i wystawy oraz sympozja popularno-naukowe pod wspólnym tytułem „Dziedzictwo kulturowe obszaru Babiej Góry". W okresie czternastoletniej działalności, nakładem SGB ukazało się 25 publikacji, w tym cykliczne wydawnictwa „Kalendarz SGB" i „Rocznik Babiogórski", a także 2 pozycje z serii "Biblioteka Babiogórska". Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich jest organizatorem cieszących się bardzo dużą popularnością Złazów Samorządowców. Raz w roku, w ostatnią sobotę sierpnia, samorządowcy ze wszystkich gmin na obszarze SGB, a także zaprzyjaźnionych gmin słowackich, wraz z rodzinami i znajomymi, wyruszają na szlaki Ziemi Babiogórskiej.

Zebranie SGB w Mucharzu (foto R. Kadela, UG Mucharz)