N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Ogłoszenie Urzędu Gminy

Spotkanie dla mieszkańców, którzy są w posiadaniu audytów w ramach projektu „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Mucharz" w dniu 3 sierpnia godz. 17.00 (sala GOKiC w budynku Urzędu Gminy).


Mieszkańców, którzy są w posiadaniu audytów w ramach projektu „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Mucharz" pragniemy poinformować, że Urząd Gminy organizuje dodatkowe dla Państwa spotkanie, na które również zaproszeni są przedstawiciele firmy sporządzającej audyty. Na spotkaniu będzie można podpisać umowę, wyjaśnić wszystkie wątpliwości oraz dokonać ewentualnych korekt w audytach.

  • Termin spotkania: 03 sierpień godz. 17:00 (sala GOKiC w budynku Urzędu Gminy).

Na Państwa wniosek wydłużony został również termin podpisywania umów w ramach projektu. Mozna zgłaszać się do Urzędu Gminy w Mucharzu w celu zawarcia umowy do dnia 03 sierpień 2017 r.

Dokumenty wymagane do podpisania umowy

  1. Audyt budynku (analiza techniczna) z uproszczonym zakresem robót budowlanych i montażowych.
  2. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości Właściciela.
  3. Pełnomocnictwo (jeśli wynika to z tytułu prawnego) do podpisania umowy.

Wójt Gminy Mucharz
/-/ Wacław Wądolny

 

 

Kolor i tekst

Newsletter: