Opłatek w Kozińcu

Opłatek w Kozińcu

W dniu 2 lutego 2017 r. w Domu Kultury w Kozińcu odbyło się spotkanie opłatkowe Róż różańca z Kozińca, Świnnej Poręby i Jamnika. Goście połamali się opłatkiem, a wspólnemu kolędowaniu nie było końca.

Osiemdziesiąt lat

W czasie spotkania zostało odśpiewane "Sto Lat" przez kapelę "Kozinianie" i gości z Proboszczem Januszem Żmudą dla naszego Prałata Jana Marcisza z okazji 80 urodzin.

Opłatek w Kozińcu  (tekst, foto Monika Radwan)