Budowa drogi Zagórze - Świnna Poręba

Budowa drogi Zagórze - Świnna Poręba

Po wyburzeniu mostu na rzece Skawie w Zagórzu, czekamy na zakończenie budowy nowej drogi gminnej: Zagórze Brańkówka - Wodniakówka – Gołębiówka – Świnna Poręba

Budowa nowej drogi łączącej Zagórze z gminą Mucharz

Po wyburzeniu mostu na rzece Skawie w Zagórzu, czekamy na zakończenie budowy nowej drogi gminnej: Zagórze Brańkówka - Wodniakówka – Gołębiówka – Świnna Poręba, która połączy sołectwo z gminą.

Główny wykonawca - firma „ENERGOPOL" sp. z o.o. z Krakowa rozpoczął już prace związane z układaniem nawierzchni asfaltobetonowej i z robotami wykończeniowymi. Planowany termin zakończenia prac, to 15.12.2016 r., ale wydaje się mało realny.

Budowa nowej drogi foto UG Mucharz