N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Jezioro Mucharskie

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Wirtualny spacer wokół zbiornika Świnna Poręba

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
608
522
1130
34102
32946
4229657

Florarium Christianum

Florarium Christianum

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne wykłady z historii sztuki pt. „Florarium Christianum" - 15.11.2016 o godz. 16.30 oraz 22.11.2016 r. o godz. 16.30 na sali widowiskowej GOKiC w Mucharzu.

„Florarium Christianum"

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne wykłady z historii sztuki pt. „Florarium Christianum" w dniu 15.11.2016 o godz. 16.30 oraz w dniu 22.11.2016 r. o godz. 16.30 które odbędą się na sali widowiskowej GOKiC w Mucharzu, 34-106 Mucharz 226

Multimedialne warsztaty, poprowadzą wykładowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wykłady są elementem projektu „Florarium Christianum" realizowanego przez stowarzyszenie Instytut Dziedzictwa w związku z 1050 rocznicą Chrztu Polski. W sposób oryginalny i pasjonujący zostanie przedstawiony wpływ chrystianizacji na rozwój kulturowy Polski.

Chrzest Mieszka I wprowadził Polskę w orbitę kultury Zachodu. Efektem były radykalne zmiany we wszystkich dziedzinach życia. Interesująca jest reprezentatywna dla tych przemian ewolucja znaczenia roślin. Wraz z pojawieniem się na polskich ziemiach chrześcijańskich mnichów, powstały przy klasztorach ogrody i wirydarze, gdzie uprawiano kwiaty i zioła lecznicze. Ciekawe jest nie tylko ich zastosowanie farmakologiczne, ale także obecność w sztuce i nadanie im znaczeń symbolicznych. Kolor, kształt kwiatu i liści stawał się „opowieścią" - niósł ze sobą przekaz. Rozwój wiedzy zielarskiej i botanicznej, rozwój rzemiosła z ornamentyką roślinną, a zwłaszcza symbolika roślinna w fascynującej – choć niestety zupełnie nieznanej – małopolskiej sztuce gotyckiej będą przedmiotem wykładów i warsztatów organizowanych przez stowarzyszenie Instytut Dziedzictwa."
Bliższych informacji udziela T. Chmielarz-Bryndza z Urzędu Gminy w Mucharzu

  • Wstęp wolny.

 


15.11.2016 r. godz. 16.30 -19.00
2 wykłady, (każdy po 45 min.) z zakresu:

  • mgr Piotr Pajor, Z katedry do lasu. Motywy roślinne w architekturze późnogotyckiej

U schyłku dziejów architektury gotyckiej, na przełomie XV/XVI wieku, można zaobserwować zadziwiające zjawisko. Miejsce abstrakcyjnych elementów konstrukcyjnych zajmują niekiedy wykute w kamieniu rośliny – kolumny zamieniają się w pnie drzew, a żebra sklepień w konary. Portale i balkony pokrywają się splątanymi zaroślami i gałęziami. Równocześnie w dziełach o mniejszej skali popularność zyskuje ornament nazywany astwerkiem, tworzony przez splecione sękate gałązki. Czy u podstaw tego zjawiska leżały zainteresowania naukowe, czy romantyczna tęsknota za naturą? W czasie wykładu zaprezentowane zostaną najważniejsze dzieła reprezentujące opisane zjawisko.

  • mgr Masza Sitek, Rośliny w portretach na przykładzie dzieł z epoki Renesansu

Pytania o gatunek rośliny włożonej w dłoń modela znajdują się w centrum sporów o interpretację wielu słynnych autoportretów i portretów W Polsce najlepszym przykładem tego zjawiska jest wizerunek wielkiego uczonego i profesora Akademii Krakowskiej – Benedykta z Koźmina. Źródłem pomysłu jest twórczość Albrechta Dürera i wielu współczesnych mu niemieckich artystów. Wyobrażenia kwiatów czy ziół współtworzą wizerunki, który miały reprezentować daną osobę w określonych okolicznościach, wobec określonego kręgu odbiorców i w określonym celu. Wiązało się to rzecz jasna z właściwościami albo symboliką przypisywaną poszczególnym okazom flory. Szczególnie intrygujące są jednak przypadki projektowania przez artystę bądź zleceniodawcę własnych kodów i zagadek skojarzeniowych. Znaczenie rośliny formowało się wówczas w relacji do innych elementów obrazu, takich jak przykładowo niejednoznaczne inskrypcje. Obraz w epoce renesansy był często erudycyjną zagadką, a widz był zapraszany do gry narzucanej mu przez sportretowanego.


22.11.2016 r. godz. 16.30 do godz. 19.00

2 wykłady, każdy po 45 min. poprowadzą:

  • mgr Joanna Utzig, Drzewo genealogiczne Chrystusa, czyli o przedstawieniach tzw. Drzewa Jessego

Przedstawienia roślin w sztuce niekiedy mają znaczenie czysto symboliczne, bogate w treści ideowe czy religijne. Tak jest w przypadku tzw. Drzewa Jessego, czyli po prostu drzewa genealogicznego Chrystusa, w którym przodkowie Syna Bożego (pojawiają się tam takie postacie, jak królowie Dawid i Salomon) przedstawieni są na gałęziach wyrastających z pnia, którego źródłem jest odległy protoplasta Chrystusa – Jesse. Sam Chrystus przedstawiony jest jako owoc tego biblijnego drzewa. Pojawienie się drzewa w kontekście genealogii jest zrozumiałe również współcześnie. Przy pomocy prostego symbolicznego konceptu kompozycje te tłumaczyły rodowód Chrystusa, zwracały uwagę na królewskie pochodzenie jego Matki, podkreślały ciągłość całego Pisma Świętego i tłumaczyły sens dzieła zbawienia. Temat ten zyskał popularność przede wszystkim w średniowiecznym malarstwie witrażowym i zaowocował tworzeniem monumentalnych kompozycji, efektownych i bardzo dekoracyjnych, przeważnie zdobiących kościoły o najwyższej randze.

  • mgr Anna Wyszyńska, Rośliny w tkaninach (na przykładach szat liturgicznych z polskich zbiorów kościelnych)

Już w czasach antycznych wspaniałe tkaniny produkowane przede wszystkim na Bliskim Wschodzie były przedmiotem pożądania i kosztowały krocie. W średniowieczu technika ich wykonywania rozpowszechniła się przede wszystkim w miastach włoskich a do szczególnie popularnych ornamentów należały różnego typu rośliny. Eksportowane do krajów chrześcijańskich w tym także do Polski, tkaniny te służyły głównie do szycia szat liturgicznych, wpływały też na miejscową produkcję. W wielu skarbcach kościelnych w Polsce a w szczególności w Krakowie kryją się drogie i ekskluzywne tkaniny, które niestety rzadko stają się przedmiotem zainteresowania badaczy. W czasie wykładu zostaną
pokazane i poddane analizie mało znane a odznaczające się wyjątkową wspaniałością przykłady, których zdjęcia zostały pozyskane w czasie prac inwentaryzacyjnych. Wzory tych tkanin zostaną poddane analizie typologicznej i ikonograficznej w ścisłym związku z liturgicznym przeznaczeniem tych wspaniałych wyrobów rzemiosła artystycznego

 

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami komunalnymi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Zespół Administracyjny Szkół

Gminy Partnerskie

Projekty Granty

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Dziennik ustaw

powiat live 2013

Witryna wiejska

Newsletter: