Bieg Pocztyliona w Mucharzu

Bieg Pocztyliona w Mucharzu

Pan Roman Piątek z Poczty Polskiej na sesji rady Gminy 29.09.2016 złożył na ręce Pan Wójta podziękowanie za gościnność i serdeczne przyjęcie „Biegu pocztyliona" na terenie gminy.

Bieg Pocztyliona

W roku 2016 przypada 333 rocznica Odsieczy Wiedeńskiej, bitwy mającej ogromny wpływ na sytuację polityczną w ówczesnej Europie. W Mucharzu zawitał „Bieg Pocztyliona" – sztafeta biegaczy z Krakowa do Wiednia.

Sztafeta „Bieg Pocztyliona" zorganizowana została przez Polonijny Klub Aktywności Sportowych PAKA-s, czyli polonię zamieszkującą Austrię, w szczególności Wiedeń. Biegacze postanowili uczcić rocznicę bitwy wiedeńskiej pokonując dystans kilkuset kulometrów z Wawelu na wzgórze Kahlenberg w Wiedniu, z którego rozpoczęła się szarża polskiej husarii w 1683 roku.

8.09.2016 biegacze zawitali do Mucharza. Podczas spotkania w Sali GOKiC odczytano fragmenty listów Jana III Sobieskiego do Marysieńki, dzieci spotkały się z z XVIII wiecznym Pocztylionem, można było zagrać na pocztowej trąbce i pooglądać historyczne samochody pocztowe (modele) i mundury z różnych epok i zawodów, a które stały się pretekstem do rozmów o zawodach poczmistrza, strażaka i policjanta.
Również nasi harcerze przygotowali ciekawostki na temat bitwy bod Wiedniem oraz wystawę przedwojennych i współczesnych pocztówek oraz fotografii dawnych budynków poczt w Mucharzu.

Spotkanie zostało zorganizowane dzięki uprzejmości i staraniom:

  • Urzędu Gminy w Mucharzu
  • GOKiC w Mucharzu
  • Koła Gospodyń Wiejskich z Mucharza
  • Szkoły Podstawowej w Mucharzu
  • Kołu Łowieckiemu „Cietrzew" z Mucharza
  • 130 DSTH ZHP z Mucharza
  • Zespołu Szkół w Jaszczurowej
  • Ochotniczej Straży Pożarnej z Mucharza

Polonijny Klub Aktywności Sportowych PAKA-s szczególne podziękowania skierował do Wójta Gminy Mucharz Wacława Wądolnego oraz urzędu za przygotowanie spotkania, ale głównie za bardzo szybką odpowiedź na prośby biegaczy o pomoc w organizacji przedsięwzięcia.

Zobacz także: