Ogłoszenie Urzędu Gminy

Wójt Gminy informuje, że został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w roku 2018 r. Szczegółu znajdują się na stronie BIP.

Zarządzenie Wójta Gminy Mucharz (BIP)