Minister Środowiska na Zaporze

We wtorek 13.11.2012 r. wiceminister Stanisław Gawłowski oraz małopolscy Posłowie na Sejm RP - Joanna Bobowska, Dorota Niedziela, Tadeusz Arkit i Ireneusz Raś spotkali się na koronie zapory w Świnnej Porębie z szefami Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Starostą Wadowickim oraz z włodarzami gmin: Mucharz, Stryszów, Zembrzyce, Wadowice, Tomice, Spytkowice, Brzeźnica i Wieprz.

Tematami rozmów, oprócz spraw związanych z budową zbiornika Świnna Poręba, były te związane z gospodarką śmieciową. Wójt Gminy Mucharz- Wacław Wądolny poruszył temat nierozwiązanej do końca kwestii budowy drogi łączącej sołectwo Zagórze z gminą. Po wypełnieniu zbiornika wodą,  obecna droga znajdzie się na dnie jeziora. „Przy realizacji inwestycji nie ma problemu braku pieniędzy" - podkreślił minister w rozmowie z samorządowcami. - Zgodnie z ustawą o wieloletnim finansowaniu budowy zapory, rząd zaplanował 331 mln zł, z czego ponad 100 mln zostało już wydane. Pozostałe pieniądze będą przeznaczone na dokończenie budowy zbiornika, w tym linii kolejowej łączącej Zembrzyce ze Stryszowem, dokończenia obwałowań Zembrzyc, obwałowań zabytkowego dworu w Jaszczurowej oraz budowy nowego fragmentu drogi nr 28. Poseł Tadeusz Arkit podkreślił, że zapora już spełnia swoje zadania, chroniąc przed powodzią miejscowości położone wzdłuż Skawy i poniżej ujścia Skawy do Wisły, co stało się podczas ostatniej powodzi. Zaś niebawem zbiornik będzie pełnił również funkcje rekreacyjne, stając się niewątpliwie jedną z atrakcji turystycznych regionu. Pan Minister Stanisław Gawłowski, zadeklarował, że 2014 r. jest ostatecznym terminem zakończenia wszelkich prac budowlanych, a w 2015 r. otwarty zostanie sezon żeglarski na powstałym jeziorze.