Gościniec 4 Żywiołów - ogłoszenie

Gościniec 4 Żywiołów

Jesteś zainteresowany dotacją, dofinansowaniem z Unii Europejskiej, szkoleniem? Zapraszamy do LGD Gościniec 4 żywiołów.


Informacja, 26.11.2019

Serdecznie zapraszamy na „Festiwal przedsiębiorczości Gościńca 4 Żywiołów", który odbędzie się 30 listopada 2019 roku, o godz. 16.00 w Sali Widowiskowej Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Wydarzenie to jest podsumowaniem działań realizowanych w ramach projektu własnego pt: "Promocja gospodarcza branż kluczowych obszaru LGD Gościniec 4 Żywiołów poprzez organizację wyjazdów promocyjnych, wykonanie spotu promocyjnego, strony www, ulotki oraz organizację Festiwalu Przedsiębiorczości Gościńca 4 Żywiołów". Podobne festiwale odbędą się również w pozostałych gminach z terenu LGD.

Podczas Festiwalu odbędzie się min: promocja spotu promocyjnego pokazującego obszar LGD Gościniec 4 żywiołów, prezentacja wybranych operacji które otrzymały dofinansowanie, a także odbędą się warsztaty kulinarne dla dzieci. Będzie to doskonała okazja do dyskusji na temat rozwoju obszaru LGD Gościniec 4 żywiołów.

Serdecznie zapraszamy.


Informacja, 8.11.2019

LGD „Gościniec 4 żywiołów" zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno-doradcze organizowane w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez LGD „Gościniec 4 żywiołów" „Pozyskanie dotacji z Unii Europejskiej, przygotowanie, realizacja i rozliczenie projektów."

Zakrzów – 13 listopada 2019 r.

godz. 16:00 w biurze LGD Gościniec 4 żywiołów

Na spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców z terenu LGD „Gościniec 4 żywiołów", którzy są zainteresowani pozyskaniem środków unijnych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów" w ramach PROW 2014-2020, min: przedsiębiorców indywidualnych, firmy z regionu, Zrzeszenia Przedsiębiorców, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedstawicieli JST oraz grup defaworyzowanych wskazanych w LSR.

Zobacz także:

 • Strona www
 • Informacje: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , Tel. 33/843 62 18

Informacja, 28.10.2019

LGD „Gościniec 4 żywiołów" zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno- doradcze organizowane w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez LGD „Gościniec 4 żywiołów" „Pozyskanie dotacji z Unii Europejskiej, przygotowanie, realizacja i rozliczenie projektów, tworzenie inicjatyw klastrowych."

 • Zakrzów – 30 październik 2019 r.
 • godz. 16:00 w biurze LGD Gościniec 4 żywiołów

Na spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców z terenu LGD „Gościniec 4 żywiołów", którzy są zainteresowani pozyskaniem środków unijnych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów" w ramach PROW 2014-2020, min: przedsiębiorców indywidualnych, firmy z regionu, Zrzeszenia Przedsiębiorców, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedstawicieli JST oraz grup defaworyzowanych wskazanych w LSR.

Podczas spotkania omawiane będą min.

 • cele i założenia Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020,
 • przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej, procedury naborów wniosków, przebieg oceny i wyboru operacji.
 • realizacja projektów w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez LGD „Gościniec 4 żywiołów".

Przedstawione zostaną rodzaje operacji oraz ogólne założenia programu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020. Po spotkaniu zapraszamy na indywidualne doradztwo ws. planowanych naborów wniosków, możliwa będzie także konsultacja opracowywanych przez beneficjentów wniosków oraz weryfikacja koniecznych załączników.

 • Informacje: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , Tel. 33/843 62 18

Informacja, 21.10.2019

21.10.2019 LGD „Gościniec 4 żywiołów" ogłosił nabory wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Zakres tematyczny planowanych naborów:

 • NABÓR 12/20198 Rozwój działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki.
 • NABÓR 1/2019/G Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez "małe projekty".

Wnioski można składać w terminie od 04-11-2019 do 18-11-2019

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD „Gościniec 4 żywiołów" oraz za pośrednictwem POP po przez stronę internetową www.lgd.witkac.pl.
Ogłoszenia o naborach wniosków oraz dokumentacja aplikacyjna znajduje się na stronie internetowej gosciniec4zywiolow.pl w zakładce DOTACJE PROW 2014-2020. Aby otrzymać dotacje projekt musi być zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów" na lata 2016 – 2022. Ocena projektu dokonywana jest przez Radę LGD na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji – lokalne kryteria wyboru projektów dostępne są na naszej stronie internetowej.
Strategia Rozwoju Lokalnego - http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=304
Lokalne kryteria wyboru projektów - http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=378
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Wszystkich zainteresowanych naborami zapraszamy do składania fiszek projektowych w terminie od 21 do 28 października 2019 r.
Fiszki znajdują się na stronie LGD Gościniec 4 żywiołów http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?dzial=aktualnosc&id_aktualnosc=1065
Fiszka projektowa nie jest podstawą do oceny wniosku, zawiera podstawowe informacje dotyczące składanego projektu. Przy ocenie czy fiszka dotyczy danego wniosku brany jest pod uwagę beneficjent i wskazany zakres lub cel operacji, a nie tytuł operacji czy wysokość wnioskowanej kwoty. Każdy beneficjent, który złoży poprawnie wypełnioną fiszkę uzyska dodatkowy punkt podczas oceny projektu - zgodnie z Lokalnymi kryteriami wyboru projektów LGD "Gościniec 4 żywiołów"

Wszystkie osoby zainteresowane aplikowaniem po środki w ramach ogłoszonych naborów proszone są o kontakt z biurem LGD w sprawie konsultacji wniosków i omówienia zasad oceny w ramach lokalnych kryteriów wyboru projektów.


Informacja, 17.09.2019 (4.3)

Tak wiele już zrealizowano, a możemy jeszcze więcej!

LGD „Gościniec 4 żywiołów" od 2017 przyznaje środki unijne z programu LEADER 2014 – 2020 dla mieszkańców, przedsiębiorców i stowarzyszeń z gmin: Lanckorona, Stryszów, Mucharz oraz Kalwaria Zebrzydowska.

Z dotacji skorzystało wiele przedsiębiorców na rozwój działalności gospodarczej z terenu LGD Gościniec 4 żywiołów oraz osoby fizyczne, które w ramach realizacji projektów rozpoczęły działalności gospodarcze w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", objętego PROW 2014- 2020 z udziałem środków EFRROW.

Przeprowadzono nabory na Projekty Grantowe, dzięki którym stowarzyszenia oraz organizacje pozarządowe skorzystały z dofinansowania i w ramach zaplanowanych działań odbyło się wiele szkoleń i spotkań dla mieszkańców LGD Gościniec 4 żywiołów. Powstało wiele miejsc rekreacyjnych, place zabaw, siłownie, wyposażono kuchnie i sale świetlicowe przeznaczone dla mieszkańców poszczególnych gmin. Dzięki przeprowadzonym działaniom najmłodsi mieszkańcy z terenu LGD Gościniec 4 żywiołów mieli możliwość spędzenia czasu wolnego w sposób aktywny, osoby dorosłe mogły włączyć się wiele ciekawych zajęć i spotkań poszerzając swoje zainteresowania.

Przed nami kolejne nabory dla przedsiębiorców na przedsięwzięcie: Rozwój działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki oraz Rozwój działalności gospodarczej.

Dla organizacji pozarządowych mamy jeszcze środki na realizację zadań na przedsięwzięcia :

 • Organizacja wydarzeń oraz działań promocyjnych związanych z zasobami i walorami przyrodniczo – kulturowymi obszaru LGD.
 • Działania na rzecz integracji międzypokoleniowej oraz integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych.
 • Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez "małe projekty".

Już dziś zachęcamy do współpracy z LGD w celu wypracowania ciekawych pomysłów, opracowania wniosków, przygotowania dokumentacji naborowej.

W biurze LGD Gościniec 4 żywiołów prowadzone są bezpłatne konsultacje dotyczące pozyskania dotacji. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu i zapraszamy do współpracy!

 • tel./fax (33) 843 62 18
 • e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii Europejskiejw ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020


Wyniki konkursu na realizację przedsięwzięć promocyjnych i aktywizujacych mieszkańców LGD "Gościniec 4 Żywiołów"


Informacja, 28.06.2019

Zobacz: Projekty zrealizowane w ramach grantu 5 „Zakup wyposażenia na potrzeby kuchni regionalnych, organizacja warsztatów oraz konkursu i quizu”

 • Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w Jaszczurowej „Jawa Plus” - Zakup wyposażenia na potrzeby Regionalnej Kuchni „Kuźnia Smaku”” oraz organizacja konkursu kulturalnoekologicznego
 • Ochotnicza Straż Pożarna Koziniec Centrum – Kuchnia smaków lokalnych – wyposażenie kuchni w Świetlicy Wiejskiej w Kozińcu oraz organizacja quizu ekologiczno – kulinarnego

LGD „Gościniec 4 żywiołów”