Pierwsza wakacyjna impreza

Pierwsza wakacyjna impreza

25 czerwca 2016 r. zuchy z 9 Gromady Zuchowej „Tropiciele" ze Świnnej Poręby rozpoczęły aktywnie wakacje, podsumowując całoroczną pracę. Zostały im przyznane sprawności zuchowe, które zdobywali podczas całego roku harcerskiego 2015/2016.

Przyznanie sprawności
Uroczystość przyznania sprawności odbyła się podczas ogniska, zorganizowanego przy Bacówce, położonej na żółtym szlaku prowadzącym na Leskowiec. Rada Drużyny (drużynowa Monika Sukiennik, przyboczna Beata Grzyb i opiekun gromady Tomasz Łopata) przyznała zuchom sprawności: Ekoludka, Indianina, Strażaka i Policjanta). Rozkaz dotyczący przyznania sprawności odczytał instruktor Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP, hm. Roberta Kadela w obecności harcerzy i instruktorów ze 130 DSTH z Mucharza.

Patriotycznie
Wcześniej odbyła się zbiórka przy obelisku upamiętniającym 1000-lecie przyjęcia chrztu przez Polskę. Obelisk stoi w Chobocie na podwórku państwa Mikołajków i Radwanów, przy przydrożnej kapliczce. Inicjatorami budowy obelisku byli Julian Mikołajek i Jan Radwan, a wykonawcą rzeźbiarz Marian Bucała. Historię powstania obelisku przedstawił zuchom sołtys Chobotu, pan Grzegorz Adamczyk.

Gratulujemy zuchom zdobytych sprawności i życzymy udanych wakacji – po harcersku!
Czuwaj!

Pierwsza wakacyjna impreza (foto R.Kadela)


Środowisko harcerskie Gminy Mcharz

Zuchy

Na terenie naszej gminy działają obecnie dwie Gromady Zuchowe: 14 GZ „Strażnicy Leśnej Tajemnicy" przy SP w Mucharzu (drużynowa dh. Jadwiga Zielińska, nauczyciel Zespołu Szkół w Jaszczurowej, przyboczna sam. Karolina Zielińska, pion. Weronika Kowalcze) i 9 GZ „Tropiciele" przy SP w Świnnej Porębie (drużynowa dh. Monika Sukiennik, nauczyciel SP w Świnnej Porębie, przyboczna dh Beata Grzyb, opiekun Tomasz Łopata).

Harcerze

Dzieci z klas IV-VI skupione są w drużynach harcerskich: 125 DH „Zośka" przy SP w Mucharzu (drużynowa sam. Patrycja Rusin, przyboczna pion. Monika Polan, opiekun phm. Edyta Kadela ) i 7 DH „Omega" przy SP w Jaszczurowej (drużynowa sam. Karolina Polan, przyboczna pion. Natalia Targosz, opiekunowie phm. Dorota Polan i hm. Robert Kadela, nauczyciele Zespołu Szkół w Jaszczurowej).

Harcerze starsi i wędrownicy

Młodzież gimnazjalna i starsza działa w 130 Drużynie Starszoharcerskiej „Stu trzydziestu z Mucharza" im. ks. Józefa Poniatowskiego przy Gimnazjum im. Janiny Barbary Górkiewiczowej w Mucharzu (drużynowy hm. Robert Kadela, przyboczna phm. Dorota Polan, nauczyciele Zespołu Szkół w Jaszczurowej, przyboczny ćwik. Filip Jastrzębski) oraz 4 Drużynie Wędrowniczej „Cztery Żywioły" (drużynowa pwd. Agnieszka Kadela, przyboczna sam. Katarzyna Bednarczyk). W zuchowe i harcerskie działania zaangażowanych jest w naszej gminie ponad sto osób.

W imieniu gromad zuchowych i drużyn harcerskich Środowiska Mucharskiego ZHP serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspierają harcerskie działania dzieci i młodzieży i przyczyniają się do ich sukcesów wychowawczych i metodycznych.