Grunt To Czysta Woda...

Grunt To Czysta Woda...

Zapraszamy na konkurs ekologiczny „Grunt To Czysta Woda - Dbaj O Środowisko, Bo Jezioro Blisko!" organizowany jest przez Gminę Mucharz.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu pn. „Stworzenie programu edukacji ekologicznej (ścieżka edukacyjna, publikacja, piknik) dla Zbiornika Wodnego Świnna Poręba" współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych prac, jak również propagowanie wśród dzieci wiedzy dotyczącej ochrony wód oraz promocja powstającego zbiornika wodnego Świnna Poręba. 

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Mucharz.

Uczestnictwo w konkursie następuje poprzez złożenie pracy wraz z kartą zgłoszeniową:

  • w sekretariatach szkół do 23 czerwca 2016 r.
  • w świetlicach GOKiC Mucharz w miejscowościach: Mucharz, Jaszczurowa, Koziniec, Świnna Poręba, Skawce - do 8 lipca 2016 r.

Więcej informacji:

Grunt To Czysta Woda - Dbaj O Środowisko, Bo Jezioro Blisko!