Ogłoszenie - Jezioro Mucharskie

Ogłoszenie - Jezioro Mucharskie

22 czerwca 2016 r. w Mucharzu, odbyło się pierwsze z trzech zaplanowanych w gminach spotkań informacyjno-konsultacyjnych, dotyczących przygotowania wspólnie przez Gminy Mucharz, Stryszów i Zembrzyce Planu Rozwoju Jeziora Mucharskiego.

Przygotowanie i przyjęcie przez gminy tego planu warunkuje przeprowadzenie właściwej procedury konkursowej naboru wniosków w ramach poddziałania 6.3.3. Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne otoczenia zbiorników wodnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Przywitał zebraniach i spotkanie rozpoczął Wójt Gminy Mucharz Pan Wacław Wądolny, który podziękował za tak liczne przybycie potencjalnych inwestorów, planujących działalność nad jeziorem, co daje nadzieje, że wspólnie uda się atrakcyjnie zagospodarować jezioro w sposób, który przyciągnie turystów i stworzy nowe miejsca pracy w Gminie Mucharz. Następną część spotkania poprowadził Pan dr Ziemowit Pochitonow, który przedstawił zasady, omówił warunki ubiegania się o dofinansowanie dla planowanych inwestycji w ramach przedmiotowego naboru.

Pierwszym krokiem dla potencjalnych wnioskodawców jest złożenie fiszki projektowej do 15 lipca 2016 r, mogą to zrobić: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, przedsiębiorstwa, partnerzy społeczni i gospodarczy, w tym organizacje pozarządowe. Prace nad planem potrwają do sierpnia tego roku.

Więcej informacji oraz materiały ze spotkania znajdą Państwo na stronie internetowej: www.jezioromucharskie.pl. Na końcu spotkania głos zabrała Prezes LGD Gościniec 4 Żywiołów Pani Renata Bukowska, która przedstawiła harmonogram naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego, kierowanego przez społeczność, zaplanowanych na 2016 r. Godnymi uwagi propozycjami wsparcia, które oferują Lokalne Grupy Działania, są środki finansowe na podejmowanie działalności gospodarczej, których nie ma w innych konkursach unijnych. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej: www.gosciniec4zywiolow.pl

Spotkanie informacyjne (foto R.Kadela)