Prace konserwatorskie

Kapliczka

Od czerwca b.r. kontynuowane będą prace konserwatorskie na kapliczce kamiennej z figurą Upadku Chrystus Pod Krzyżem z 1728 r. ze Skawiec.

Prace konserwatorskie

Ze względu na jej wartość: artystyczną, historyczną i kulturową kapliczka wpisana jest do gminnej ewidencji zabytków oraz do rejestru zabytków ruchomych województwa małopolskiego.

Na jej II etap prac konserwatorskich Gmina Mucharz pozyskała 5000 zł. w ramach konkursu „KAPLICZKA 2016" ogłoszonego przez Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, brakujące 13 000 dołoży Gmina Mucharz by odnowiona kapliczka powróciła do Skawiec jeszcze jesienią tego roku.

Kapliczka wykonana jest z piaskowca i utrzymana w stylu baroku ludowego. Bliskość Kalwarii Zebrzydowskiej, wskazuje na bezpośrednie oddziaływanie tego ośrodka pielgrzymkowego, kapliczka bowiem przedstawia postać Chrystusa, która nawiązuje ikonograficznie do cudownej figury Pana Jezusa z kaplicy III upadku dróżek kalwaryjskich. Wizerunek Chrystusa upadającego pod Krzyżem spopularyzował się w XVIII i XIX wieku jako samodzielne kapliczki, które stawiano wzdłuż dróg prowadzących do Kalwarii Zebrzydowskiej. (Kapliczki Chrystusa Upadającego pod Krzyżem stawiano tak, aby postać upadającego przedstawiona była z głową podniesioną i zwróconą w kierunku następnej kapliczki, a wszystkie wskazywały drogę do Kalwarii Zebrzydowskiej (informacje z Przewodnika „Szlaki papieskie. Jestem synem tej ziemi" Urszuli J. Własiuk).

Legenda

Z jej powstaniem związana jest również ciekawa legenda, która głosi, że fundatorami kapliczki byli mieszkańcy sąsiednich wsi, którzy chcieli dać wyraz ekspiacji po tym, jak pod ziemię zapadła się karczma z grzesznikami (stojąca właśnie w tym miejscu), gdy w wielki piątek urządzili w niej huczną zabawę. Usytuowanie kapliczki, to ok. 200 m od drogi krajowej nr 28, opodal potoku Śleszówka.

Chrystus Pod Krzyżem z 1728 (foto UG Mucharz)