Wystawa „Mucharz - na Wojciecha Świętowanie..."

Wystawa „Mucharz - na Wojciecha Świętowanie..."

W maju i czerwcu w Urzędzie Miejskim Rudy Śląskiej zagościła wystawa „Mucharz - na Wojciecha Świętowanie..." Przyjaciele i Rudzianie.

Ruda Śląska, czerwiec 2017

Ekspozycję przygotowali pochodzący z Rudy pan Marek Wacław Judycki, autor grafik i witraży prezentujących nasze miejscowości oraz pan Bronisław Wątroba, autor tekstów o gminie oraz legend, rymowanek i śląskich fraszek. Na wystawę złożyły się grafiki, witraże i teksty obu panów oraz fotografie p. Roberta Kadeli i KF "Okno" z Mucharza. 

Wcześniej wystawa gościła w Gminie Mucharz w dniu 22 kwietnia, podczas odpustu na św. Wojciecha.

Na Wojciecha Świętowanie - w Rudzie Śląskiej (foto B. Wątroba)

 


Mucharz 22 kwietnia 2017

W sobotę 22 kwietnia, w Domu parafialnym w Mucharzu zagościła wystawa, której wiodącą postacią i zarazem motywem jest św. Wojciech. Tytuł wystawy „Mucharz - na Wojciecha Świętowanie...". Autorami wystawy są mieszkańcy Rudy Śląskiej: pan Marek Wacław Judycki oraz pan Bronisław Wątroba.

Wystawa „Mucharz - na Wojciecha Świętowanie..." Przyjaciele i Rudzianie

Wernisażowi towarzyszy wystawa fotograficzna „Gminy krainy Jeziora Mucharskiego" autorstwa pana Roberta Kadeli, Doroty Polan oraz Klubu Fotograficznego „Okno". To wydarzenie kulturalne wpisuje się w obchody 1061. rocznicy urodzin św. Wojciecha, patrona parafii w Mucharzu.

Uroczystego otwarcia wystawy dokonał Wójt Gminy Mucharz, pan Wacław Wądolny. Na wernisażu gościli: proboszcz Parafii Mucharz ks. Krzysztof Srzelichowski, ks. prałat Jan Marcisz, radni Gminy Mucharz, przedstawiciele Urzędu Gminy i GOKiC w Mucharzu, Zespołu Szkół w Jaszczurowej oraz mieszkańcy Mucharza.

Ekspozycję „Mucharz - na Wojciecha Świętowanie..." prezentowali pan Marek Wacław Judycki, autor grafik i witraży wykonanych na podstawie fotografii, a prezentujących nasze miejscowości oraz pan Bronisław Wątroba autor tekstów o gminie, jak też legend, rymowanek i śląskich fraszek na temat ekspozycji i postaci Św. Wojciecha. O wystawie „Gminy krainy Jeziora Mucharskiego" opowiedział p. Robert Kadela.

„Pszociel Ślónski Godki”

W trakcie wernisażu goście ze Śląska uhonorowali pana Wacława Wądolnego i panią Teresę Chmielarz Bryndza brązową odznaką „Pszociel Ślónski Godki”, a ks. Krzysztofa Strzelichowskiego brązową odznaką oraz figurą św. Barbary za wkład i zaangażowanie w kultywowanie „ślonskiej rzeczy” czyli języka i kultury śląskiej.

Na Wojciecha Świętowanie (foto R. Kadela)

22 - 30 kwietnia 2017 r. Dom parafialny w Mucharzu

„Mucharz - na Wojciecha Świętowanie..." - wystawa rysunków, rymowanek, wierszy i legend o Mucharzu i św. Wojciechu

„Gminy krainy Jeziora Mucharskiego" - wystawa fotograficzna KF "Okno"