Już pływam 2016

Już pływam 2016

Gmina Mucharz kontynuowała wzorem lat poprzednich realizację projektu „Już pływam" w roku 2016. Projekt w tym roku objął swoim zasięgiem 109 uczniów, podzielonych na 8 grup zajęciowych ze wszystkich szkół podstawowych naszej gminy.

Wszyscy uczniowie odbyli 8 dwugodzinnych wyjazdów na basen, tj. 30 uczniów Z.S. Jaszczurowa w okresie od 07 kwietnia do 9 czerwca, 40 uczniów S.P. w Świnnej Porębie od 15 września do 3 listopada oraz 39 uczniów ze S.P. w Mucharzu od 10 października do 5 grudnia 2016 r.

Dla każdego z uczniów zorganizowano 16 godzin lekcyjnych nauki pływania pod nadzorem wykwalifikowanego instruktora. Na każde zajęcia dzieci były dowożone autobusem pod opieką nauczycieli oraz rodziców, którym serdecznie dziękujemy za włączenie się w udział w projekcie. W czasie lekcji uczniowie ćwiczyli podstawowe umiejętności pływackie, pozwalające oswoić się z wodą, nabrać odwagi i pewności siebie, a później poznali zasady i nabyli umiejętności pływania w jednym lub dwóch stylach. Zrealizowane zajęcia prowadzone były w sposób atrakcyjny, urozmaicony i pozwoliły wszystkim uczestnikom projektu nabyć podstawowe umiejętności pływackie. Były również znakomitą gimnastyką i świetnym relaksem bo tak właśnie oceniają to sami uczestnicy. W programie wzięły udział wszystkie dzieci, które z powodu wad postawy taką gimnastykę miały zaleconą.

Uczniowie zostali zapoznani z zasadami bezpieczeństwa w wodzie i zachowania się na pływalni, jak i zagrożeniami na kąpieliskach oraz ze sposobami ich zapobiegania. Lekcje te dla naszych dzieci były szczególnie ważne, gdyż z pewnością przyczynią się do bezpieczeństwa dzieci z terenu Gminy korzystających z otwartych akwenów i kąpielisk usytuowanych wzdłuż powstającego Jeziora Mucharskiego.

„Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego" w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży w kwocie 6400 zł. Całkowita wartość projektu to 17657,12 zł.

Już pływam 2016 (foto UG Mucharz)


Program „Już pływam" w Gminie Mucharz, 30.03.2016

Od kwietnia b.r. w ramach małopolskiego programu „Już pływam" dzieci ze Szkoły Podstawowej z Jaszczurowej rozpoczną kurs nauki pływania, natomiast dzieci ze Szkoły Podstawowej w Mucharzu i Świnnej Poręby będą musiały zaczekać na pływanie do września b.r.

W tym roku w projekcie weźmie udział 109 uczniów z Gminy Mucharz, nauka pływania tak jak w roku ubiegłym realizowana będzie na Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej, pod okiem instruktorów i ratowników.

Program „Już pływam" współfinansowany jest ze środków: Województwa Małopolskiego, Gminy Mucharz oraz rodziców dzieci biorących udział w projekcie. Głównym jego celem jest zapobieganie wadom postawy, skrzywień kręgosłupa oraz promocja bezpiecznego zachowania się w wodzie.

W Gminie Mucharz jest bardzo ważne, by po zakończeniu realizacji budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba, każde dziecko umiało pływać.