Rodzina 500+

500+

Urząd Gminy w Mucharzu informuje, że od 1 sierpnia 2017 roku można będzie składać wnioski o świadczenia 500+, świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego.


Od 1 sierpnia 2017 roku rodzice i opiekunowie dzieci mogą składać wnioski o ustalenie prawa do:

  1. Świadczenia wychowawczego - program „Rodzina 500 +".
  2. Świadczenia Rodzinnego.
  3. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.

Wnioski można składać codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy w Mucharzu (Referat Finansowy).

Więcej informacji:

Szczegóły dotyczące terminów składania i rozpatrywania wniosków (pdf)