Centrum rekreacyjne w Jaszczurowej - nota prostująca

Plany iwestycyjne nad Jeziorem Mucharskim

Nota prostująca do informacji z dnia 30.07.2015 r.: - Niestety musieliśmy wykonać krok w tył i wycofać się z podpisania umowy na realizację projektu „Przygotowanie dokumentacji dla projektu zagospodarowania otoczenia Zbiornika Świnna Poręba - Inwestycje w centra rekreacyjne".

Nastąpiło to w związku z nieuzyskaniem do dnia dzisiejszego zgody na przekazanie nam działek pod planowane inwestycje przez RZGW w Krakowie.

Urząd Gminy w Mucharzu

 


Centrum rekreacyjne w Jaszczurowej - informacja z 30.07.2015

To znaczący krok w kierunku przygotowania infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Mucharskim. Wczoraj Wójt Gminy Mucharz Pan Wacław Wądolny podpisał umowę z Zarządem Województwa Małopolskiego na realizację wspólnego projektu w partnerstwie z Gminami: Stryszów i Zembrzyce.

Plany iwestycyjne nad Jeziorem Mucharskim

To znaczący krok w kierunku przygotowania infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Mucharskim. Wczoraj Wójt Gminy Mucharz Pan Wacław Wądolny podpisał umowę z Zarządem Województwa Małopolskiego na realizację wspólnego projektu w partnerstwie z Gminami: Stryszów i Zembrzyce pn.: „Przygotowanie dokumentacji dla projektu zagospodarowania otoczenia Zbiornika Świnna Poręba – Inwestycje w centra rekreacyjne" w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa – Pomoc Techniczna, Działanie 9.3 Przygotowanie Inwestycji Strategicznych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość całkowita projektu, to ponad milion złotych z tego dla Mucharza przypada kwota: 6oo tys. zł, Stryszowa: 234 tys. zł i dla Zembrzyc: 248 tys zł. Pozyskane dofinansowanie z MRPO jest na poziomie 70% .

Trzy centra wypoczynku

W ramach projektu zostanie przygotowana dokumentacja techniczna, projektowa wraz z wnioskami o pozwolenie na budowę i kosztorysami inwestorskimi oraz opisami przedmiotów zamówienia na potrzeby wyboru wykonawcy budowy inwestycji 3 centrów wypoczynku i rekreacji zlokalizowanych nad przyszłym jeziorem, to jest w Jaszczurowej (Gmina Mucharz), Dąbrówce (Gmina Stryszów) i Zembrzycach. Całość prac projektowych musi zakończyć się do 30.11.2015 r. Czasu wiec jest nie za wiele, biorąc pod uwagę jeszcze trwający okres wakacyjny.

Działanie 9.3 ukierunkowane jest na wsparcie przygotowania projektów o strategicznym znaczeniu dla rozwoju regionu, które potencjalnie będą mogły ubiegać się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Celem działania jest dofinansowanie projektów, których efektem będzie uzyskanie możliwie kompleksowej dokumentacji projektowej, projektu budowlanego, dokumentacji wykonawczej, decyzji środowiskowej i innych niezbędnych ekspertyz, umożliwiające szybsze podjęcie starań o otrzymanie wparcia na docelowe przedsięwzięcie inwestycyjne w ramach programów realizujących politykę spójności, oraz pozwalające na rozpoczęcie lub przyspieszenie właściwej fazy inwestycyjnej przedsięwzięcia docelowego. Doświadczenia ubiegłej jak i obecnej perspektywy finansowej w zakresie zarówno jakości przygotowywanej dokumentacji projektowej, jak również stopnia gotowości beneficjentów do aplikowania, zarówno w ramach ogłaszanych konkursów, jak i w trybie indywidualnym (projekty kluczowe) wskazują, że niezwykle potrzebną inicjatywą jest pomoc w opracowaniu dokumentacji dla przedsięwzięć strategicznych z punktu widzenia rozwoju regionu. Podejście takie pozwoliłoby osiągnąć większą gotowość do efektywnego i sprawnego wdrażania programu (programów) przyszłej perspektywy.