N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Jezioro Mucharskie

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Wirtualny spacer wokół zbiornika Świnna Poręba

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
441
895
6650
18730
30745
4181339

Centrum rekreacyjne w Jaszczurowej - nota prostująca

Plany iwestycyjne nad Jeziorem Mucharskim

Nota prostująca do informacji z dnia 30.07.2015 r.: - Niestety musieliśmy wykonać krok w tył i wycofać się z podpisania umowy na realizację projektu „Przygotowanie dokumentacji dla projektu zagospodarowania otoczenia Zbiornika Świnna Poręba - Inwestycje w centra rekreacyjne".

Nastąpiło to w związku z nieuzyskaniem do dnia dzisiejszego zgody na przekazanie nam działek pod planowane inwestycje przez RZGW w Krakowie.

Urząd Gminy w Mucharzu

 


Centrum rekreacyjne w Jaszczurowej - informacja z 30.07.2015

To znaczący krok w kierunku przygotowania infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Mucharskim. Wczoraj Wójt Gminy Mucharz Pan Wacław Wądolny podpisał umowę z Zarządem Województwa Małopolskiego na realizację wspólnego projektu w partnerstwie z Gminami: Stryszów i Zembrzyce.

Plany iwestycyjne nad Jeziorem Mucharskim

To znaczący krok w kierunku przygotowania infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Mucharskim. Wczoraj Wójt Gminy Mucharz Pan Wacław Wądolny podpisał umowę z Zarządem Województwa Małopolskiego na realizację wspólnego projektu w partnerstwie z Gminami: Stryszów i Zembrzyce pn.: „Przygotowanie dokumentacji dla projektu zagospodarowania otoczenia Zbiornika Świnna Poręba – Inwestycje w centra rekreacyjne" w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa – Pomoc Techniczna, Działanie 9.3 Przygotowanie Inwestycji Strategicznych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość całkowita projektu, to ponad milion złotych z tego dla Mucharza przypada kwota: 6oo tys. zł, Stryszowa: 234 tys. zł i dla Zembrzyc: 248 tys zł. Pozyskane dofinansowanie z MRPO jest na poziomie 70% .

Trzy centra wypoczynku

W ramach projektu zostanie przygotowana dokumentacja techniczna, projektowa wraz z wnioskami o pozwolenie na budowę i kosztorysami inwestorskimi oraz opisami przedmiotów zamówienia na potrzeby wyboru wykonawcy budowy inwestycji 3 centrów wypoczynku i rekreacji zlokalizowanych nad przyszłym jeziorem, to jest w Jaszczurowej (Gmina Mucharz), Dąbrówce (Gmina Stryszów) i Zembrzycach. Całość prac projektowych musi zakończyć się do 30.11.2015 r. Czasu wiec jest nie za wiele, biorąc pod uwagę jeszcze trwający okres wakacyjny.

Działanie 9.3 ukierunkowane jest na wsparcie przygotowania projektów o strategicznym znaczeniu dla rozwoju regionu, które potencjalnie będą mogły ubiegać się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Celem działania jest dofinansowanie projektów, których efektem będzie uzyskanie możliwie kompleksowej dokumentacji projektowej, projektu budowlanego, dokumentacji wykonawczej, decyzji środowiskowej i innych niezbędnych ekspertyz, umożliwiające szybsze podjęcie starań o otrzymanie wparcia na docelowe przedsięwzięcie inwestycyjne w ramach programów realizujących politykę spójności, oraz pozwalające na rozpoczęcie lub przyspieszenie właściwej fazy inwestycyjnej przedsięwzięcia docelowego. Doświadczenia ubiegłej jak i obecnej perspektywy finansowej w zakresie zarówno jakości przygotowywanej dokumentacji projektowej, jak również stopnia gotowości beneficjentów do aplikowania, zarówno w ramach ogłaszanych konkursów, jak i w trybie indywidualnym (projekty kluczowe) wskazują, że niezwykle potrzebną inicjatywą jest pomoc w opracowaniu dokumentacji dla przedsięwzięć strategicznych z punktu widzenia rozwoju regionu. Podejście takie pozwoliłoby osiągnąć większą gotowość do efektywnego i sprawnego wdrażania programu (programów) przyszłej perspektywy.

 

 

 

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami komunalnymi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Zespół Administracyjny Szkół

Gminy Partnerskie

Projekty Granty

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Dziennik ustaw

powiat live 2013

Witryna wiejska

Newsletter: