Trasą Zdrowia z harcerzami

W sobotę 27 września 2014 roku odbył się bieg patrolowy na mucharskiej trasie zdrowia PZU z udziałem harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP. Wzięło w nim udział 100 harcerzy, podzielonych na 10 patroli. Bieg rozpoczął się w godzinach wieczornych, a zakończył o godzinie 23.00.

Wszystkie dziewięć stanowisk trasy zostało przetestowanych i sprawdzonych w sportowej rywalizacji. Były to bowiem pierwsze zmagania tego typu na tutejszej trasie zdrowia PZU, ustawionej i oddanej do użytku kilka dni wcześniej.
Bieg po PZU Trasie Zdrowia harcerze połączyli z uczczeniem 75. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego przypadającej 27.09.2014 r. W trakcie jego trwania odbył się „Zwiad Upalisko" – opatrywano i transportowano rannego spadochroniarza, dostarczano amunicję do powstańczej barykady, odbyły się zawody strzeleckie.
W trakcie imprezy wykorzystano zakupione wcześniej materiały. Latarnie i butle gazowe posłużyły do oświetlenia punktów trasy. Na palniku gazowym przygotowano herbatę. W trakcie trwania biegu młodzież spożyła także ciepły posiłek.

Harcerze na PZU Trasie Zdrowia (foto R.Kadela)