Projekt "Jezioro" - plener na dnie jeziora

We wrześniu członkowie Klubu Fotograficznego „Okno" przystąpili do realizacji społeczno-edukacyjnego projektu fotograficznego „Jezioro". Za nimi już pierwszy plener, poprzedzony warsztatami w zakresie nowych technik fotograficznych i obróbki cyfrowej.

W czasie pleneru młodzi fotograficy wykonywali zdjęcia na terenie wsi Koziniec i Świnna Poręba oraz na dnie przyszłego Jeziora Mucharskiego. Do projektu włączeni zostali mieszkańcy wsi, z którymi młodzież, rozmawiała o dawnym życiu i zachodzących zmianach, których są świadkami. Gośćmi pleneru byli także harcerze Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP, którzy brali udział w XXXVII Harcerskim Rajdzie „Powsinóg Beskidzkich". Trasa rajdu wiodła przez wioski Gminy Mucharz oraz dno przyszłego Jeziora, stąd obecność harcerzy na plenerze.

Fotograficy chcą utrwalić na zdjęciach krajobraz, elementy architektury, które noszą jeszcze ślady przeszłości, a które wkrótce zaleje woda lub zostaną zagospodarowane jako tereny zalewowe. Ich celem jest także pokazanie zmian, jakie nastąpiły na tych terenach w związku z budową zapory: nowa infrastruktura, nowoczesne osiedla, nowe drogi, rozwój nowych inicjatyw prywatnych, agroturystyki.

Przed Klubem Fotograficznym „Okno" kolejne plenery i wycieczka nad Jezioro Czorsztyńskie. Zwieńczeniem działań będzie wystawa fotograficzna, skierowana do lokalnej społeczności.

Plener na dnie jeziora