Złote Gody w Mucharzu


Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie. Ten piękny cytat stał się mottem uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego.

13 listopada 2014 roku w Urzędzie Gminy w Mucharzu miał miejsce jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Złote Gody obchodziły dwie pary – Państwo Janina i Władysław Warchołowie oraz Cecylia i Tadeusz Choczyńscy.

Medale w imieniu Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego wręczył Jubilatom Wójt Gminy Wacław Wądolny.

Wasza wzajemna troska to dowód zrozumienia istoty związku małżeńskiego, to wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń. Przesyłam Państwu życzenia spokoju, pomyślności i zdrowia na dalsze lata wspólnego życia.

Wacław Wądolny, Wójt Gminy Mucharz

W uroczystości wzięła udział przewodnicząca Rady Gminy w Mucharzu Anna Fila, sekretarz gminy Maria Roman, skarbnik gminy Rafał Cyganek oraz kierownik USC w Mucharzu Paweł Paździora. (RK)

Złote Gody w Mucharzu (foto R.Kadela)