N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

Harcerze pomogą - tel. 509 111 662

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Wirtualny spacer wokół zbiornika Świnna Poręba

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
521
1281
5454
2703
23864
4636998

Sympozjum poświęcone ks. Czesławowi Wądolnemu

3 października 1934 r. rozpoczęły się oficjalne zapisy dzieci do ochronki w Mucharzu, a już 4 października 1934 r. placówka rozpoczęła swoją działalność. W rocznicę 80 lat istnienia ochronki w Mucharzu odbyło się sympozjum historyczno-naukowe poświęcone osobie ks. dra Czesława Wądolnego.

W rocznicę 80 lat istnienia ochronki, w jubileuszowym roku 760-lecia lokacji Mucharza, 3 października 2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu odbyło się sympozjum historyczno-naukowe poświęcone osobie ks. dra Czesława Wądolnego, fundatora ochronki (dzisiejsze przedszkole SS. Pasjonistek). Sympozjum poprzedziła uroczysta msza święta odprawiona w kościele parafialnym pw. św. Wojciecha BM w Mucharzu przez proboszcza ks. Krzysztofa Strzelichowskiego. Po mszy św. nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświeconej ks. Czesławowi Wądolnemu, upamiętniającej jego dar. Tablicę, wmurowaną na frontowej ścianie przedszkola, odsłonili: wójt Gminy Mucharz pan Wacław Wądolny, dyrektor przedszkola s. Miriam Jabłońska i pan Kazimierz Rabsztyn, krewny ks. Wądolnego i główny inicjator i pomysłodawca całego przedsięwzięcia.

Pamięci ks. dr. Czesława Wądolnego
Kanonika Katedry Wawelskiej
Archiprezbitera Bazyliki Mariackiej w Krakowie
Syna Ziemi Mucharskiej
Fundatora Ochronki w Mucharzu
Tę tablicę w dowód wdzięcznej pamięci
położyło Społeczeństwo Mucharza
Mucharz 03.10.2014 r.

Tematyka sympozjum poświęcona była w całości osobie ks. Czesława Wądolnego, jego życiu rodzinnemu, kapłańskiemu, działalności katechetycznej i naukowej. Jako prelegenci wystąpili: ks. Krzysztof Strzelichowski, proboszcz parafii św. Wojciecha w Mucharzu (temat wykładu: „O księdzu Czesławie Wądolnym w parafialnych kronikach"), mgr inż. Kazimierz Rabsztyn („Ksiądz Czesław Wądolny – życie i dzieło"), mgr Ewa Czaicka („Czesław Wądolny jako uczeń Gimnazjum w Wadowicach"), dr Katarzyna Wądolny-Tatar („Od katechezy do wykładu. Pedagogiczno-naukowa działalność księdza Czesława Wądolnego"), mgr Agata Wolska, kierownik archiwum kościoła Mariackiego w Krakowie („Ks. Czesław Wądolny jako archiprezbiter") i s. Miriam Jabłońska, dyrektor przedszkola („Ksiądz Czesław Wądolny – fundator Ochronki"). Wśród zaproszonych gości na sympozjum obecni byli także: ks. prałat Jan Marcisz, ks. wikary Leszek Węgrzyn, przedstawicielki SS. Pasjonistek (m.in. s. Sekretarka Generalna i s. Ekonomka Generalna z Domu Generalnego SS. Pasjonistek w Warszawie), pani Maria Talaga, Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity w Wadowicach, krewni ks. Czesława Wądolnego, przedstawiciele władz samorządowych, radni, dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz uczniowie gimnazjum.

Miłym akcentem w czasie sympozjum był występ artystyczny dzieci – wychowanków przedszkola. Koło Gospodyń z Kozińca zaprezentowało stoisko z rękodziełem artystycznym promującym tutejszy region. Nie zabrakło także tradycyjnej kuchni regionalnej, której wyroby mogli posmakować goście sympozjum. Wszyscy uczestnicy otrzymali także upominki w postaci okolicznościowego biuletynu „Ks. Dr Czesław Wądlolny – fundator „Ochronki" w Mucharzu" i karty pamiątkowej oraz mapę „Gmina Mucharz. Szlakiem historii i tradycji."

Przedszkole Sióstr Pasjonistek cieszy się z dobrej współpracy z Urzędem Gminy reprezentowanym przez Pana Wójta Wacława Wądolnego i dziękuje za wszelką pomoc i otwarte serce dla dzieci. Także wyrazy wdzięczności kieruje w stronę Ks. Proboszcza Krzysztofa Strzelichowskiego za życzliwość i troskę. Dziękuje także Ks. Prałatowi Janowi Marciszowi i Ks. Leszkowi Węgrzynowi za duchowe wsparcie.
Dzięki tej dobrej współpracy, a także życzliwości mieszkańców gminy Mucharz i okolic, dar serca Ks. Infułata Czesława Wądolnego rozwija się i służy dobru małego dziecka.

s. Miriam Jolanta Jabłońska

Sympozjum w Mucharzu (foto R.Kadela)

Ksiądz Czesław Wądolny

Czesław Wądolny, ksiądz, doktor teologii, urodził się 25 stycznia 1859 r. w rodzinie Antoniego Wądolnego i Magdaleny z Gancarczyków Wądolnej. Został ochrzczony 28 stycznia 1859 r. przez ówczesnego proboszcza, księdza Józefa Górkiewicza. Mieszkał w domu nr 28. Na miejscu rodzinnej posesji Wądolnych stoi dziś figura św. Antoniego. Na cokole wmurowana jest tablica z napisem: „Na cześć św. Antoniego a ku pamięci ś.p. Antoniego i Magdaleny Wądolnych na miejscu, gdzie stał ich dom, ten pomnik postawił w r. 1904 wdzięczny syn x. Czesław kan. Kat. Krak." Piastował wysokie godności, takie jak prałat, kanonik krakowskiej kapituły katedralnej proboszcz, archiprezbiter i infułat parafii mariackiej w Krakowie. Był wykładowcą na wydziale teologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1906 roku został mianowany przez ks. Kard. Jana Puzynę kustoszem tworzącego się przy Katedrze Wawelskiej Muzeum Diecezjalnego. Ks. Czesław Wądolny jest fundatorem mucharskiej ochronki prowadzonej przez Siostry Pasjonistki. Jeszcze przed śmiercią zakupił w Mucharzu starą karczmę z miejscem budowlanym i przeznaczył całą posesję na zbudowanie ochronki dla małych dzieci. W testamencie wyraził życzenie, by odziedziczony przez niego po rodzicach majątek również przeznaczyć na rozwój ochronki. Wykonawczynią testamentu była siostra ks. Czesława Wądolnego, pani Anna Łabędź.

Ksiądz Czesław Wądolny zmarł 23 czerwca 1925 r. w Krakowie w wieku 66 lat. Przyczyną jego przedwczesnej śmierci była choroba nowotworowa. Został pochowany w grobowcu archiprezbiterów Bazyliki Mariackiej na Cmentarzu Rakowickim.

Ks. Czesław Wądolny (foto archiwum K. Rabsztyna, R. Kadela)

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Gospodarka odpadami komunalnymi

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Ekointerwencja

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminy Partnerskie

Projekty Granty

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Dziennik ustaw

powiat live 2013

Witryna wiejska