Turniej tenisa ziemnego

W dniu 11 października 2014 r. został rozegrany I Turniej Tenisa Ziemnego w Mucharzu. Wydarzenie to było organizowane w ramach projektu „Szkółka tenisa ziemnego 4 żywiołów – organizacja zajęć oraz turnieju tenisa ziemnego, a także warsztatów ekologicznych".

W Turnieju wzięło udział 12 zawodników. Po czterech w każdej kategorii. Pogoda dopisywała, a uczestnicy świetnie się bawili. Pierwsze miejsce w poszczególnych kategoriach zajęli:

  • Kategoria do lat 12 – Elżbieta Ryczko
  • Kategoria 12-16 lat – Szymon Grzyb
  • Kategoria OPEN – Wojciech Pająk

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz koszulki, a zwycięzcy w każdej z kategorii okolicznościowe puchary.


Regulamin Turnieju Tenisa Ziemnego Mucharz 2014

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się rekrutacja zawodników Turnieju Tenisa Ziemnego, organizowanego w ramach projektu „Szkółka tenisa ziemnego 4 żywiołów – organizacja zajęć oraz turnieju tenisa ziemnego, a także warsztatów ekologicznych"

1. Organizator: Gmina Mucharz.
2. Termin i miejsce: 11 października 2014 r. godz. 9.00 kort tenisowy w Skawcach. W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych Turniej zostanie przeniesiony na salę gimnastyczną Szkoły Podstawowej w Świnnej Porębie.
3. Uczestnicy: Osoby z terenu LGD Gościniec 4 Żywiołów tj. z Gmin: Mucharz, Stryszów, Kalwaria Zebrzydowska i Lanckorona. Turniej rozgrywany jest w trzech kategoriach: dzieci (do lat 12), młodzież (do lat 16) i OPEN (powyżej lat 16 ). Liczba uczestników w każdej kategorii wynosi 4 osoby.
4. Zgłoszenia: Warunkiem udziału w Turnieju jest złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej do dnia 2 października 2014 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Mucharz. Wzór formularza zgłoszeniowego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, dostępny jest w sekretariacie Urzędu Gminy Mucharz, a także na stronie internetowej www.mucharz.pl i http://gosciniec4zywiolow.pl/. O udziale w Turnieju decyduje kolejność zgłoszenia.
5. System rozgrywek: Mecze w rozgrywkach są prowadzone według systemu pucharowego do 2 wygranych tie breaków w przypadku 1:1 , trzeci tie break rozgrywany będzie do 4 punktów. Organizator ustala rozpoczęcie meczów. Powstałe w trakcie turnieju kwestie sporne rozstrzyga Organizator lub osoba wyznaczona przez Organizatora.
6. Nagrody: Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz koszulki. Zwycięzcy w każdej z kategorii dodatkowo otrzymają okolicznościowy puchar.
7. Postanowienia końcowe:

  • - udział w turnieju jest bezpłatny,
  • - koszty organizacji imprezy pokrywa Organizator,
  • - organizator zapewnia dla uczestników turnieju rakiety tenisowe oraz piłki do tenisa ziemnego,
  • - Organizator nie zapewnia opieki medycznej,
  • - udział w Turnieju Tenisa Ziemnego oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikację, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia, zdjęć wykonanych podczas Turnieju.
  • - ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

Zobacz także:

Regulamin i karta zgłoszenia (doc)